Dette synet møter flypassasjerer når de lander i nord

Flere kommuner med strenge kontroller under korona-pandemien. Men stort sett alle har ulik praksis. Det skaper utfordringer.

Kontroll av pasienter på Alta lufthavn i Finnmark

Passasjerene som landet i Alta ble møtt av personell ikledd smittevernutstyr.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flypassasjerene som landet ved Alta lufthavn fra Oslo onsdag ble møtt av helsepersonell i fullt smittevernutstyr. De fikk ikke gå av flyet før de hadde fylt ut et skjema.

Der måtte de svare på spørsmål som hvor de bor, hvordan du har reist, om du har hatt kontakt med smittede, og lignende. Deretter avgjør kommunen om du skal i karantene eller isolasjon.

Kontroll av pasienter på Alta lufthavn i Finnmark

Ingen fikk komme forbi før de hadde fylt ut skjemaet.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Det var en spesiell situasjon. Jeg tror ikke man helt skjønner alvoret ennå, sier Anne Biret Holmestrand, som var om bord i flyet.

Alta er en av mange kommuner i Nord-Norge som har strenge restriksjoner for innreise og karantene. Kommuneoverlegen i Leirfjord foreslår innreiseforbud til Nord-Norge. Andre nekter innbyggerne å dra ut av kommunen.

Anne Biret Holmestrand

Anne Biret Holmestrand var om bord i flyet som landet i Alta. Hun skulle til Karasjok, etter å ha vært i Oslo en periode.

Foto: privat

Provisorisk bom

Vardø kommune har innført en av de strengeste inn- og utreisekontrollene i landet. De har etablert kontrollpost på vegen mellom Vadsø og Vardø, og det er stort sett bare varetransport og nødetater som slipper igjennom.

Brannmannskaper på kontrollpost på kommunegrensa Vardø

Brannvesenet i Vardø passer på at folk vet konsekvensene av å reise inn og ut av kommunen.

Foto: Bård Wormdal

Kontrollørene har i løpet av døgnet stoppet alle som har forsøkt å komme seg ut og inn av kommunen.

– De fleste har snudd. De forstår situasjonen, og ønsker ikke å havne i 14 dagers karantene, sier Joakim Malin. Han er feier i Vardø kommune, men her må alle trå til når de skal forsøke å holde kommunen korona-fri.

– Klarer vi å holde kommunen virusfri, da har vi gjort en god jobb.

Joakim Malin, på kommunegrensa Vardø

Joakim Malin forteller at mange turister valgte å droppe turen til kommunen, fordi de ikke ønsket å havne i karantene.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Også personer med ordinære timer på sykehuset blir bedt om å revurdere reisen til Kirkenes.

– Dette er den største krisesituasjonen jeg har opplevd. Da føles det godt å kunne gi litt og bidra litt, sier Njål Lorentsen, konsulent i kommunen. Også han er en av kontrollørene ved den provisoriske bommen.

Kan skape problemer

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i Troms og Finnmark sier hun har full forståelse for at kommunene i nord har innført egne, strengere karanteneregler.

– Kommunene gjør dette i beste mening. Samtidig fører dette til noen utfordringer vi må løse, sier Aspaker.

Elisabeth Vik Aspaker

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker sier det skaper utfordringer når kommunene velger ekstremt strenge restriksjoner.

Foto: Tonje Hareland / NRK

Justisminister Monica Mæland snakket tidligere denne uken om at kommunene ikke må være for strenge når de innfører retningslinjer for karantene. Det er Aspaker enig i.

– Samfunnskritiske funksjoner må kunne bemannes, og vi vet at mange kommuner har personell som pendler over både kommunegrenser og grensa til Finland. Det må de fortsatt kunne gjøre.

De siste tallene sier at vi har 28 smittede i Troms og Finnmark, og de smittede begrenser seg til et lite antall kommuner.

– Sånn sett er vi i en heldig situasjon hvor vi kan planlegge og forberede oss så godt vi kan på de utfordringene vi mest sannsynlig vil få, sier Aspaker.

Professor i mikrobiologi, Ørjan Olsvik

Professor i mikrobiologi, Ørjan Olsvik.

Foto: Tonje Hareland / NRK

Ikke nødvendig

Ikke alle tiltak og kriterier som er innført er helt nødvendig, mener professor i mikrobiologi, Ørjan Olsvik. Han har jobbet for FN og vært med på å bekjempe epidemier i flere land.

– Vi i nord bor mer grisgrendt og det er veldig få smittet. Det er mulig å ha forskjellige restriksjoner alt etter hvordan kommunen er, mener han.

Professoren har onsdag hatt dialog med Helsedirektoratet, og oppfordrer regjeringen til å putte geografi inn i det regelverket og de restriksjonene som staten har innført.

– Det er mulig å ha forskjellige restriksjoner. En by som Kirkenes – med internasjonal flyplass – vil for eksempel kunne ha adgangskontroll på flyplasser. Men Karasjok, for eksempel, trenger ikke tenke på det.

Han venter en justering på restriksjonene snart.

– Som gjør at kommunene kan bestemme seg for tiltak, men så må det være noen tiltak man ikke kan diskutere, sier Olsvik.

– Man må gå gjennom element for element å se hva som er rett for din kommune. Å ha alt likt for alle sammen, det blir urettferdig og galt. Det må justeres inn etter folkemengde, tetthet og spesielle risikoer.

Til info: Anne Biret Holmestrand er ansatt i NRK Sapmi.