Nord-Norge får bunnplassering i årets kommune-NM

For sjuende år på rad rangerer NHO landets kommuner fra topp til bunn. Sjekk tilstanden i din kommune.

Kommune-NM

Frode Eldevik trives i Kvæfjord kommune, men savner et større miljø for gründere.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRk

Målet i deres Kommune-NM er å kunne si noe om tilstanden i våre kommuner og regioner.

Og mens rangeringen plasserer Sola kommune i Rogaland på en førsteplass, ligger Kvæfjord kommune i Troms helt på bunnen, på en 422. plass.

– Kvæfjord er en god kommune å bo i, men det er ikke til å legge skjul på at jeg savner flere å kaste ball med når det gjelder forretningsutvikling, sier gründer og oppfinner Frode Eldevik.

Målfrid Baik er regiondirektør i NHO Arktis.

– Kriteriene i undersøkelsen favoriserer i stor grad de store kommunene. Vi ser at kommunene på bunnen har færre innbyggere og lavere utdanningsnivå, forklarer hun.

Kommune-NM

Anne Guro Dahle flyttet hjem til Kvæfjord i 2015. Hun driver gård med 50 melkekyr og mener NHO sitt NM er basert på feil premisser.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRk

Anne Guro Dahle er gårdbruker i Kvæfjord. Hun mener kåringen gir et feil bilde av kommunen.

– Utdanningsnivået kan jeg ikke trekke opp, men jeg driver en bedrift som er i stadig utvikling. Dette er en landbrukskommune som satser, så her er det gale premisser og hele bildet blir ikke sett, mener hun.

Av de 20 kommunene som kommer best ut i undersøkelsen, ligger alle unntatt Trondheim (5. plass) og Tromsø (14. plass), sør for Trøndelag.

Sjekk din kommune i boksen under. Men vit at jo bedre resultat kommunen har, desto lavere tall har den i undersøkelsen. Vær derfor OBS på at jo lenger den blå streken strekker seg, desto dårligere har kommunen gjort det.

Resultater i årets kommune-NM

Rangert fra 1. til 422. plass

Tabell en av en
KommuneArbeidsledighet i prosent
Sola1
Oslo kommune2
Bærum3
Austevoll4
Trondheim5

Undersøkelsen er utarbeidet av Menon Economics på vegne av NHO.

kvæfjord

Kvæfjord-ordfører Torbjørn Larsen mener det jobbes godt med å skape et mer allsidig næringsliv i kommunen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Ikke bekymret

Ordfører Torbjørn Larsen i Kvæfjord tar ikke bunnplasseringen så tungt.

– Hadde rapporten fortalt meg at vi hadde arbeidsledighet og mistrivsel her, ville jeg blitt mer bekymret. Selvfølgelig skulle vi ønske at vi lå høyere på lista, men det jobbes godt for å gjøre næringslivet her mer allsidig. Kvæfjord har en stor offentlig sektor som gjør at prosentandelen privat næringsliv går ned. I tillegg er noe av det private næringslivet også innenfor helse og omsorg, slik at det i rapporten ser ut som mindre variasjon. Men på et halvt år var det faktisk 19 nyetableringer her, og det er positivt.

Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis sier innbyggerne i Kvæfjord har all grunn til å være stolt av kommunen sin.

– Men det som måles i denne undersøkelsen, er hvordan kommunen tilrettelegger for vekst og arbeidsplasser. Kvæfjord ligger på bunn. De har for få innbyggere, og kan tjene mye på å slå seg sammen med Harstad, sier Baik.

Akkurat det er ikke ordføreren lysten på.

– Jeg forstår godt at NHO, som er for privatisering, ønsker større regioner. Vi har ingen private skoler, ingen private barnehager og har heller ikke satt bestemor på anbud, sier han.

Kommune-NM

Kvæfjord i Sør-Troms er en landbrukskommune. I NHO sitt barometer havner den på sisteplass i forhold til tilrettelegging for næringsutvikling.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRk

– Vi må tørre å tenke sammenslåing

Tromsø, Bodø og Alta er de eneste kommunene i Nord-Norge som når opp til listas topp 50. Av alle Nord-Norges 87 kommuner, ligger 72 på den nedre delen av lista.

Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis, mener utfordringen i nord er at det er altfor mange små kommuner, og at alle disse har samme utfordringer.

– Men det er stort potensial i nord. Her tror jeg vi må tørre å tenke sammenslåing, og å samarbeide på tvers av kommunegrensene, sier Baik.

Har dere vurdert hva slags negative konsekvenser regionreformen kan ha på de små kommunene?

– Det er fordeler og ulemper med alt. Men Troms og Finnmark har sporet helt av, og for å komme på rett spor må vi flytte fokuset fra politikernes posisjon, og til hvordan regionene skal få mer muskler for å tilrettelegge for vekst.