Nødsentral kan være ferdig om fire år

Om drøyt fire år kan en felles nødsentral i Finnmark være operativ. Men om alle tre nødsentralene kommer under samme tak er ikke avklart.

Operasjonssentralen i Kirkenes

Politiet er allerede etablert med operasjonssentral i Kirkenes. Håpet er at en felles sentral for alle nødetater kan være operativ innen høsten 2021.

Foto: Arne Egil Tønset/NRK

– Planen er at vi skal være operative fra Kirkenes i siste kvartal i 2021, forteller Gerd Isaksen som leder dagens 110-sentral i Hammerfest. Denne er vedtatt flyttet til Kirkenes, og skal samlokaliseres med politiets operasjonssentral.

– Vi håper ting blir avklart slik at våre ansatte har konkrete tidsrammer å forholde seg til. Kompetansekravet gjør at det ikke er lett å rekruttere til en 110-sentral, og vi forventer at det blir utfordrende helt til vi er godt i gang i Kirkenes, sier Isaksen.

Allerede har personell i Hammerfest sluttet på grunn av usikkerheten rundt når sentralen må flytte.

Venter avklaring

Nylig var justisminister Per-Willy Amundsen i Kirkenes og uttrykte begeistring for tankene om samlokalisering.

Politimester Ellen Katrine Hætta sier de nå venter avklaring på om det skal bygges på det eksisterende politihuset eller man må finne alternativ plassering for en felles sentral.

– Når den avklaringen kommer så vil det i realiteten være snakk om at det tar den tiden det tar med anbudsprosesser og byggetid, forklarer hun.

Per Willy Amundsen på Storskog

Politimester Ellen Katrine Hætta sammen med justisminister Per-Willy Amundsen som besøkte Sør-Varanger tirsdag.

Foto: Amund Trellevik/NRK

AMK vurderer samarbeid

Også Finnmarkssykehuset har så vidt startet arbeidet med å se på om de skal inngå i en felles nødsentral for alle nødetater.

Jørgen Nilsen er klinikksjef for prehospitale tjenester og forteller at de har lagt fram tanker om å bruke det gamle sykehuset i Kirkenes som snart blir fraflyttet.

– Vi ser at det kan være mye å hente på samkjøring av ressursene, men vi vil ikke gå inn i et samlokaliseringsprosjekt uten å ha noen gevinster – slik jeg antar det også er for de andre etatene, sier Nilsen.

Men å bli enig om lokalisering kan bli en utfordring.

Politimester Ellen Katrine Hætta sier det er klare ønsker fra Politidirektoratet at en sentral skal være i tilknytning til politihuset.

– Men samtidig ser vi at det er valgt en annen løsning i Bodø. Jeg oppfatter det slik at vi egentlig er tre etater som gjerne vil, og jeg er helt sikker på at vi får det til, sier Hætta.

Jørgen Nilsen

Jørgen Nilsen er klinikksjef for prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Klinikksjef Jørgen Nilsen vil ikke spekulere i om en diskusjon rundt lokalisering vil velte et samarbeid.

– Om dette blir for vanskelig skal jeg ikke si noe om nå. Vi skal ikke ta sorgene på forskudd, men heller la prosjektet få jobbe seg gjennom detaljene, sier Nilsen.

Han erkjenner dog at Finnmarkssykehuset vil si ja til felles sentral dersom også de ser at det gir gevinst.

Savner mer drahjelp

Det har for kort tid siden kommet fram tydelige motforestillinger fra politidirektoratet mot samlokalisering av sentralene.

– Jeg kan ikke si å ha merket noen konkrete motforestillinger for vår del, men sant skal sies at det gjerne kunne vært litt mer drahjelp å få fra sentralt hold, sier Hætta.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Oda Viken

Få med deg kveldens Nordnytt med Oda Viken

Få med deg kveldens Nordnytt med Oda Viken