NJFF vil begrense fisket i Tanaelva

- Situasjonen for laksebestanden i de øvre delene av Tanavassdraget er i dag svært kritisk.

Laksefiske i Tanaelva ved Storfossen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Landsmøtet i Norges Jeger- og fiskeforbund pågår i Bodø i helga.

Der har blant annet fiske i grensevassdrag stått på sakskartet.

NJFF Finnmark har foreslått at det startes et aktivt og målrettet arbeid for å regulere fisket i grenseelver som Tanaelva. Målet er å styrke gytebestandene i Tana- og i Neidenelva i Finnmark.

- Situasjonen for laksebestanden i de øvre delene av Tanavassdraget er i dag svært kritisk. Enkelte laksestammer er nærmest utryddet, mens andre igjen er truet. I tillegg til at viktige gytebestander fra faglig hold er betydelig svekket, er prognosen for 2009 – 2011 at situasjonen vil bli ytterlig forverret. Derfor er det viktig at forbundet støtter forslaget, og sørger for å regulere fisket i grensevassdragene, sa Terje Aslaksen fra fylkeslaget da han la fram saken for landsmøtet.

Et enstemmig landsmøte i NJFF bifalt forslaget.

I en uttalelse skriver landsmøtet:

- NJFF har gjentatte ganger tatt utfordringene opp med miljømyndighetene, særlig med fokus på Tanavassdraget. Imidlertid er det et faktum at både driftsplanprosessen i Tanavassdraget og den løpende forvaltningen i vassdraget sliter med å få til nødvendig framdrift og enighet om tiltak. De ulike interessene i Tanavassdraget står dels sterkt mot hverandre og det er et faktum at forvaltningen av vassdraget også er avhengig av samarbeid og enighet med finske myndigheter.