- Vi trenger et samfunn i økologisk balanse

Njål Kvendseth i Miljøpartiet De Grønne vil hindre at Nord-Norge ender opp som en fisketom olje- og kraftkoloni.

MDG

Vi har via e-post stilt kandidatene spørsmål om samarbeid, oljeleting, jernbane og hvilke saker som er viktigst for dem å kjempe for. Førstekandidaten til Miljøpartiet De Grønne i Troms er den 28 år gamle studenten Njål Kvendseth.

Han er styremedlem i "Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja" i Troms, og det var dette engasjementet som førte han inn i partipolitikken:

- Jeg gikk inn i Miljøpartiet De Grønne fordi det er det eneste partiet
som har et oppriktig og konsekvent fokus på miljø, og langsiktige økologiske perspektiver lagt til grunn for sitt syn. Miljøpartiet De Grønne arbeider for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Han er følgelig sterkt imot oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja:

- Lofoten er en del av vår verdensarv! De siste årene har vist klart og
tydelig at det ikke finnes noen harmonisk sameksistens mellom en hensynsløs oljesektor på den ene siden og fiskeri, turisme og unik natur på den andre siden, sier han.

Mangler troverdighet

I valget mellom Stoltenberg og Jensen, velger Kvendseth Stoltenberg, men han har ikke mye til overs for noen av dem i miljøpolitikken:

- Når det gjelder miljøspørsmål har dessverre ingen av dem noen troverdighet.

Vil bevare naturressursene

- Hvilken sak fra ditt eget fylke er det viktigst for deg å kjempe for?

- Vi må ta utgangspunkt i naturlige og kulturelle forutsetninger i landsdelen når vi skaper fremtiden.

Kvendseth vil jobbe for ei omlegging av fiskeripolitikken som vil blåse liv i kystflåten og gjenåpne fiskeriallmenningen.

- Kystflåten sørget for både livskraftige lokalsamfunn
og var en langt mer bærekraftig måte å høste av naturressursene her i
nord enn dagens politikk, mener han.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- I store trekk her i landsdelen dreier det seg om å jobbe for å bevare
og styrke villmarka, landbruket og fiskeriene så vi ikke ender opp som en fisketom olje- og kraftkoloni. Villmark, rent vann og et levende hav er blant de aller viktigste og mest sjeldne ressursene på kloden. Dette kan ikke gjøres gjennom bare en sak, man må ha et helhetlig fokus for å få det til.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Graden av konsekvens i måten de ivaretar økologiske hensyn i forhold til naturen og verdens folk.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Ingen andre partier legger langsiktige økologiske perspektiver til grunn for sine standpunkter. Vi kan samarbeide med flere partier i enkeltsaker. SV og Rødt er nærmest vårt program i flest saker.

- Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Det er med stor sannsynlighet Høyre og Frp som fører en politikk som utbytter verdens folk og ressurser, og utelukkende tar hensyn de som har mest fra før.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen