Nico fra «Sjette gir»: – Flere lovlige skuterløyper vil redde liv!

Nico Åland, kjent fra NRK-serien «Sjette gir» kan snart få oppleve å kjøre skuter lovlig, for første gang i hjemkommunen. – En slik skuterløype kan bidra til å redde liv, sier motorsportentusiasten.

Snøskuter

Nico Åland og Joakim Nyborg (bak) elsker skuterkjøring, og mener en lovlig skuterløype kan bidra til at færre kjører ulovlig og farlig, og at skutermiljøet kan være et alternativ til rusmiljøet.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Hittil i år har to norske ungdommer mistet livet under skuterkjøring. 16. januar omkom en 16 år gammel gutt på Litlsettfjellet i Balsfjord i Troms.

3. februar ble en 16-åring på skuter tatt av et snøskred i Åseral i Vest-Agder.

Ingen av disse ulykkene skjedde i lovlige skuterløyper.

– Får vi lovlige alternativer, vil flere benytte seg av disse. Skuterkjørerne får mer erfaring og blir bedre sjåfører. Flere tar lappen for skuter og lærer å lese terrenget. Det vil bli mer selvjustis i miljøet, og dermed mindre ulovlig, farlig kjøring, ramser 27-åringen fra Aspelund i Lenvik kommune opp.

Kompisen Joakim Nyborg håper også på flere lovlige skuterløyper. Han viser fram skredsøkere, GPS, spade og søkestang. Utstyr som han har med når han skal ut å kjøre skuter.

skuter

Joakim Nyborg har alltid med seg skredsøkeutstyr når han drar på ulovlig skutertur.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Vi ønsker å komme oss ut i naturen på en trygg måte, men i dag bryter vi loven når vi setter oss på skuteren. Derfor hilser vi flere lovlige løyper velkommen, sier han.

– Blir sett på som kjeltringer

I 2015 ble det åpnet opp for at kommuner kan åpne skuterløyper til rekreasjonskjøring. Til nå er det etablert 26 løyper med til sammen 1.865 kilometer snøskuterløyper.

Det viser en undersøkelse Menon Economics og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjort for Klima- og miljødepartementet.

28. februar er det Lenvik kommune i Midt-Troms sin tur. Da skal kommunestyret behandle forskriften til en 35 kilometer lang skuterløype nord på Lenvikhalvøya. Det er ventet at løypeplanene vil få politisk flertall. Alle de berørte grunneierne er positive, og av 17 høringsuttalelser, var det bare én negativ.

Hvis alt går etter planen, kan løypa åpnes allerede i vinter.

Blant skuterentusiastene blir løypa sett på som et kjærkomment tilbud. Det blir også bejublet av reiselivsnæringen i området.

– I dag blir vi sett på som kjeltringer når vi har skuter, så dette er et godt skritt i riktig retning, sier Nico Åland.

skuter

For mange er skuterkjøring det gode liv.

Foto: privat

Livreddende løype

Nico Åland, som i vinter har kjempet om å bli Norges råeste sjåfør i NRK-serien «Sjette gir», elsker alt som har med motor å gjøre, også skuter. Men det finnes ingen lovlige løyper i Midt-Troms.

27-åringen er overbevist om at lovlige skuterløyper vil gi færre skuterulykker, men også bidra til mindre ulovlig kjøring. Han mener tilbudet også kan forebygge at ungdom, som ikke driver med idrett, havner i rusmiljøet.

– Én ting er at det vil bli slutt på mye tullkjøring. Men vi har også et stort rusproblem i kommunen og det er skremmende å se hvordan rekrutteringen dit skjer. Da kan det å drive med motorsport holde ungdom unna narkotika. Å kjøre skuter gir det samme adrenalinkicket som rus, mener 27-åringen.

radarpar

De har et godt samhold i skutermiljøet i Lenvik, men til nå har de ikke kunnet praktisere hobbyen sin uten å bli kriminelle. Nico Åland og Joakim Nyborg håper på flere lovlige skuterløyper i nærområdet.

Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Linda Pedersen / NRK

Store bøter

Nico legger ikke skjul på at han kjører skuter ulovlig. Og han vet om minst femti andre som gjør det samme.

– Vi tenker ikke på det som ulovlig. For oss er det like normalt som å gå på butikken og handle mat, sier han.

Mange i vennegjengen har opplevd å bli tatt på fersken av politiet og bøtelagt. Og det koster.

– Kjører du skuter i utmark, får du 15 000 kroner i bot, mens om du blir tatt med metamfetamin, kan du få 5 000 kroner i bot. Det er helt sinnssykt, mener han.

Åland presiserer at ulovlig kjøring ikke er ensbetydende med villmannskjøring.

– Ofte kjører vi i lag et gjeng til skogs eller til fjells, og så griller vi pølser og lager bål. Det skaper samhold. Men på samme måte som det finnes idioter på havet og langs veiene, er det også skuterkjørere som tar unødige sjanser, sier han.

skuterkontroll

Politiet er stadig på utkikk etter ulovlig skuterkjøring, og blir du tatt, får du saftige bøter.

Foto: privat

Få ulykker i løypene

Ifølge statusrapporten som er lagd til departementet, er det for tidlig å si hvilken påvirkning endringen i Motorferdselsloven har hatt på ulovlig kjøring og ulykker. Enkelte steder, som i Alta, har ulovlig kjøring økt, men det samme har antallet kontroller. Når det gjelder ulykker, finnes det få tall å forholde seg til.

Arve Lønnum i Snøscooterimportørenes Forening, (SIF) er likevel ikke i tvil om at skuterløyper har en forebyggende effekt.

– Ulykkene skjer ikke i løypene, de skjer der det kjøres ulovlig. Når man nå får kanalisert det meste av trafikken til løypene, vil det redde liv. Skuterfolkene vil være redde for å miste det tilbudet de har fått, og da sørger de for at folk kjører pent, sier han.

Også i Midt-Troms har det skjedd alvorlige skuterulykker. Den mest alvorlige skjedde påsken i 2013. Da ble tre unge menn tatt av snøskred i Tromdalen på Senja.

Distriktssjef Knut Larsen i Trygg Trafikk Finnmark er til dels enig i at det skjer få ulykker i skuterløypene.

– Vi har hatt et par ulykker i løyper i Finnmark de siste ti årene, og da har det skyldtes at føreren har kjørt i stein. Det er svært viktig at sideterrenget til løypene er trygt, sier han.

Larsen mener den ulovlige kjøringen som i dag foregår, må fjernes gjennom holdningsskapende arbeid.

– Foreldre må sette grenser for ungdommene sine. Skutere er ikke leketøy. Og så må det bedre opplæring til. Vi jobber nå med å få skuter og ATV inn i trafikkvalgfag på ungdomsskolen, sier han.

– Færre kjører ulovlig

Lensmann Arnold Nilsen i Finnsnes politidistrikt sier det ser ut til å ha blitt mindre ulovlig skuterkjøring i Midt-Troms. I løpet av de siste fire årene er det anmeldt totalt 75 overtredelser av motorferdselsloven i hans lensmannsdistrikt. Flest anmeldelser var det i 2017.

Nærbilde lensmann Arnold Nilsen

Lensmann i Finnsnes lensmannsdistrikt, Arnold Nilsen.

Foto: NRK

– Det siste året har vi sett mindre skuterspor i terrenget når vi har hatt kontroller med helikopter. Det tyder på mindre ulovlig ferdsel. De som kjører ulovlig er risikoen bevisst, og blir de tatt, får de en streng bøtereaksjon. Men vi får fortsatt mange meldinger om ulovlig kjøring, sier han.

At det nå mest sannsynlig etableres en lovlig skuterløype i Lenvik, har han som lensmann ingen formening om. Politiet har heller ikke kommet med noen høringsuttalelse til kommunen.

Ordfører Geir-Inge Sivertsen i Lenvik sier han er sikker på at skuterløypa blir vedtatt i

Geir-Inge Sivertsen

Ordfører i Lenvik, Geir-Inge Sivertsen

Foto: Høyre

torsdagens kommunestyremøte. Kommunen mener den foreslåtte forskriften både tar hensyn til sikkerhet, natur og miljø.

– Dette blir en av få rekreasjonsløyper i Troms, og vi er veldig glad for å få det til. Det har vært et ønske fra mange å få på plass en slik skuterløype, sier han.