Ni av ti norske kirker kan være brannfeller

Både brannvarsling og automatisk slokkeanlegg er mangelvare hos det som utgjør en nasjonal kulturarv – kirkene.

Kvalsund kirke

Kvalsund kirke er en trekirke fra 1892. I likhet med flere hundre andre kirker i Norge mangler den brannsikring.

Foto: Allan Klo / NRK

I Kvalsund i Vest-Finnmark mangler man begge deler.

Sogneprest i Kvalsund, Vegard Loke Rønning, legger hendene på døpefonten i messing.

– Brannvesenet har en liste over ting som må raskt ut av kirken ved brann. Denne døpefonten og altertavla står på toppen av lista, sier han.

Kvalsund kirke er én av flere hundre kirker som mangler varslingsutstyr og automatisk slokkeanlegg. Dette bekrefter Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA).

Vegard Loke Rønning, sogneprest, Kvalsund

– Jeg tror det lokale brannvesenet ville hatt minimale sjanser om det hadde blitt skikkelig tenning i kirka vår, sier sogneprest i Kvalsund, Vegard Loke Rønning.

Foto: Allan Klo / NRK

Nasjonal utfordring

– Norske kirker er for dårlig sikret mot brann. 12 prosent av kirkene har automatisk brannslokningsanlegg. Vi mener det tallet bør opp i 70 prosent, sier kommunikasjonsdirektør Trygve Jordheim.

Trygve W. Jordheim

Kommunikasjonsdirektør Trygve Jordheim i KA.

Foto: Erlend Berge / Privat

I forrige uke brøt det ut brann i nyrestaurerte Dombås kirke. Før brannvesenet rakk fram, ble både det nyinnkjøpte orgelet til 3,5 millioner kroner og altertavla, totalskadd. Dette kommer på toppen av store innvendige skader.

Ifølge en oversikt fra KA har 38 kirker blitt totalskadd på grunn av brann i løpet av de siste 50 årene. Om lag halvparten av brannene er påsatt, mens i resten av tilfellene skal blant annet feil på elektriske anlegg være grunnen.

Kirkene i Norge er et kommunalt ansvar, og Jordheim oppfordrer menighetene til å synliggjøre problemene.

– Det handler om å samarbeide lokalt, og å få opp prioriteringsviljen. Man må sette seg ned med kommunen og finne ut hva man faktisk risikerer å tape hvis man ikke tar tak i dette, sier Jordheim.

Brannvesenet måtte få kontroll med flammene i taket som gikk mot spiret av kirka. Dette bildet ble tatt i morgentimene torsdag. Det er det andre samlingspunktet og landemerket i Dombås som rammes av brann. I 2007 brant Dombås hotell ned til grunnen.

I forrige uke brant Dombås kirke. Den nyrestaurerte kirken mangler automatisk slukkeanlegg.

Støtte til kirker i stein

I fjor høst bevilget regjeringen 20 millioner kroner til sikring av 27 middelalderkirker i stein. Dette kommer på toppen av 10 millioner kroner som gikk til såkalt klimasikring av 17 kirker.

I Kvalsund har sognepresten et pulverapparat og en vannslange som hjelpemiddel dersom det skulle begynne å brenne.

– Dette er jo det eneste bygget som overlevde tyskerne og nedbrenningen av Kvalsund. Om det er noe vi skal ta vare på i lokalsamfunnet vårt, så er det dette bygget, sier Vegard Loke Rønning.

Hammerfest kirke, 1880

Altertavla i Kvalsund er et klenodium som stammer fra Hammerfest kirke, en bygning som gikk tapt under bybrannen i 1890.

Foto: Nasjonalbiblioteket - Axel Lindahl/Allan Klo