Frykter Finnmark taper kampen om bredbåndskroner

Det er søkt om fiberutbygging for totalt 670 millioner kroner, men staten har kun 100 millioner i potten. Varanger kraftutvikling har ikke troen på at Finnmarks tynt befolkede strøk blir prioritert.

Fiberutbygging Hjelmeland

BLIR IKKE PRIORITERT: Varanger kraft har ikke troen på at Øst-Finnmark blir prioritert når økonomisk støtte til bredbåndsutbygging skal fordeles. ILLUSTRASJONSFOTO

Foto: Lyse

De siste årene har det vært en stor utbygging av fibernett i Finnmark, men det er fortsatt steder der god internettilgang er en fjern drøm.

– Vi er i en situasjon der vi får telefoner fra hele fylket med fortvilte innbyggere som ikke har bredbåndsdekning, forteller Gunnlaug Egeland som er daglig leder i Varanger kraftutvikling som bygger ut fibernett i Øst-Finnmark.

Skulle gjerne bygd ut mer

Varanger kraftutvikling må si nei til alle de som ringer fordi selskapet allerede har bygd ut de områdene som er økonomisk forsvarlig. I følge Egeland skulle de gjerne bygd ut mer, men å trekke kabler med fiberoptikk til alle som trenger det, koster penger. Å grave ned en fiberkabel kan koste så mye som 4000 kroner per meter.

– Hvis man skal få utbygging til disse grisgrendte områdene så tror jeg staten må bidra. Kommunene i Øst-Finnmark sliter jo med økonomien og har mange poster på budsjettet å fordele penger til, forklarer Egeland.

Stort behov over hele landet

Alt i alt så har staten et budsjett på drøyt 100 milloner kroner til å støtte utvikling som

Ketil Solvik-Olsen

Staten har en totalpott på 100 millioner kroner. Hvem som får støtte avgjøres etter de har mottatt søknad.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

dette. Hvilke prosjekter som får støtte er søknadsbasert, forklarer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under sitt Finnmarksbesøk denne uken. Denne potten skal fordeles på alle kommunene i landet, som tilsammen har søkt om 670 millioner kroner i støtte.

– Det er spesielt utfordrende i områder der det ikke er markedsgrunnlag. Da er det viktig med støtteordninger, slik som den vi har. Det som er vel så viktig er å forenkle regelverket og forenkle kostandene ved å grave, slik som det ble gjort ved fiberutbyggingen til Alta. Der sparte man hundretalls millioner på grunn av forenklede graveregler, forteller samferdselsminiteren.

Potten er alt for liten

Potten på hundre millioner kroner som har blitt satt av til utbygging av internett i norske kommuner er alt for liten. Det mener Bjørn Rønning fra IKT-Norge, IKT-næringas interesseorganisasjon. Om hele Norge skal få et godt internett-tilbud så er det milliarder, ikke millioner som kreves.

– For å få en god dekning rundt om i det ganske land så er det slettes ikke nok med 100 millioner. Da må man nok bla opp et sted mellom 5 og 10 milliarder kroner, konstaterer Rønning.

Viktig med godt bredbånd

Hos Varanger kraftutvikling tror de at det er de mest folkerike kommunene som vil stille sterkest når pengene skal fordeles. Gunnlaug Egeland tror derfor at Øst-Finnmark vil komme dårlig ut på grunn av få innbyggere. Nettopp fordi flere kommuner i Finnmark har lavt folketall mener Egeland at det er viktig at disse områdene blir prioritert.

– Ungdommer flytter for å gå på skole og har god bredbåndstilgang, da blir det veldig vanskelig å flytte hjem igjen. Dårlig bredbåndstilgang øker fraflyttingen fra grisgrendte områder,avslutter Egeland.

Les også: Mari Boine synger for bredbånd til bygda - NRK Finnmark - Lokale nyheter, TV og radio