Nesten hele torskebestanden kan forsvinne innen 80 år: – Svært alvorlig

En rapport viser at 80 prosent av torskebestanden i Barentshavet kan forsvinne på grunn av at havene blir stadig surere.

Torsk

Temperaturøkning og forsuringen av havet vil ha alvorlige konsekvenser for torskebestanden i alle verdens hav, men spesielt i kaldere strøk som Barentshavet.

Foto: Joachim S. Müller

I nesten ti år har en forskningsgruppe sett på hvor stor sjanse torskelarver har for å overleve under forskjellige forsuringsnivåer. Konklusjonen et at hvis havet blir surere vil 80 prosent av torskebestanden forsvinne innen 2100, om 80 år.

– Dette viser at klimaendringene ikke bare har konsekvenser for økosystemet, men også for en av Norges største næringer. Dette er det viktigste torskefiske i verden og det siste robuste vi har, sier Klima- og miljøvernminister, Ola Elvestuen (V) til NRK.

Han mottok rapporten under den store konferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

Ola Elvestuen

Statsråd Ola Elvestuen mottok forskningsrapporten under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Hvis 80 prosent av fangsten forsvinner er det svært alvorlig. Rapporten viser igjen hvilke store endringen som kommer hvis vi ikke kutter utslippene nå, sier han.

Hva gjør regjeringen for å minske forsuringen av havene?

– Det er mange områder vi må handle på. Det må kuttes i utslippene i Norge på en måte som også har betydning utenfor landets grenser, blant annet med å støtte oppunder overgangen til mer miljøvennlige alternativer.

Elvestuen trekker frem eksempler som Norge er aktive på internasjonalt, som overgangen bort fra kull, elektrifisering av transportsektoren, og såkalte smarte byer.

Nordområdene mest utsatt

Karbondioksid er en gass som danner karbonsyre når den reagerer med vann. Denne syren fører til forsuring.

Det kalde vannet i Barentshavet absorberer Co₂ lettere enn varmere vann. Dermed forgår forsuringen i nord mye raskere enn i andre områder.

Rapporten viser at mens torsken flytter seg til kaldere vann med temperaturøkningen, klarer den ikke å reagere på forsuringen.

Den vil dermed fortsette å legge egg i vann hvor larvene ikke overlever.

Torsken er den fiskebestanden som gjennom århundrer har hatt størst betydning for norske fiskerier. Norge eksporterte 197 000 tonn torsk til en verdi av 9,4 milliarder kroner i 2018.

Rapporten er utarbeidet av AMAP, en av forskingsgrenene under Arktisk Råd. Les hele rapporten her.

Havets viktigste matkilde også truet

I tillegg til lavere overlevelse for torskeegg- og larver, fører forsuring også til mindre plankton.

Plankton er grunnelementet i havets næringskjede, og matkilde for både små og store havdyr. Forsvinner planteplanktonet vil dette påvirke alt maritimt liv, ifølge Forskning.no.

– I første omgang er det plankton som blir skadelindene av forsuringen av havet. Plankton er lavest på næringskjeden i havet og er grunnlaget for matfatet til de fleste dyrearter,

Silje Lundberg

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, sier dette er et eksempel på at verden må handle raskt.

Foto: Andreas Kalvig Anderson

også torsken, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet til NRK.

Ifølge kanadiske forskere har 40 prosent av alt planteplankton i havene på den nordlige halvkule forsvunnet siden 1950.

– Dette er nok et eksempel på hvor vidt klimaendringer rammer, og igjen et eksempel på hvor viktig det er å redusere utslippene drastisk, avslutter hun.