Nesten 4 mill. til Svalbard-turismen

Visit Svalbard får tilskudd på til sammen 3,85 millioner kroner, skriver Svalbardposten. Litt over 3,4 millioner kommer fra Innovasjon Norge og resten fra Svalbardpakke 1. Midlene skal brukes til tiltak som skal gjenreise destinasjonen etter koronaen.