Hopp til innhold

Nesten 300 000 mer enn i fjor

Kvensk språk og kultur får 11,1 mill. kroner i årets statsbudsjettforslag over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Dette er i underkant av 300 000 kroner mer enn året før. Flere av tiltakene i målretta plan for kvensk språk skal videreføres, som språkreir i barnehager og språksentre. Det skal også satses på kvensk i høyere utdanning ved UiT Norges arktiske universitet og på stimuleringsordninger for å få studenter til å velge kvensk. I tillegg foreslås 9,154 mill. over Kunnskapsdepartementets budsjett til tiltak i grunnopplæringa.