Nekter tilknytning til HA

Statsadvokat Hugo Henstein spør om tiltalte har tilknytning til Hells Angels. Det benekter tiltalte. – Det kan hende jeg har solgt krypterte telefoner til representanter derfra, men det vet jeg ikke sikkert, sier han.