Kjent med majorens "selskapelige aktivitet"

Sjefene til ulykkespiloten fra Grytøya-ulykka visste om majorens "selskapelige aktivitet", men benekter kjennskap til alkoholproblemene hans.

Twin Otter likt det som styrtet på Grytøya

Twin Otter flyet likt det som styrtet på Grytøya

Foto: Scanpix / SCANPIX

Det forklarte både Magne Sørensen og Alf Granviken i Hålogaland Lagmannsrett torsdag. Begge to var sjef for majoren i hver sine perioder på Bodø flystasjon.

De tilbakeviser derfor begge at de kunne ha grepet inn og stoppet majorens karriere som flyger i Luftforsvaret og på den måten forhindret ulykka som krevde 17 menneskeliv.

– Majorens eget ansvar

Tidligere har vitner fortalt retten at majorens alkoholproblem var vel kjent av de fleste, også sjefene på Bodø hovedflystasjon.

Både Sørensen og Granviken legger med det alt ansvar for ulykken på majoren selv og hans flyging med alkohol i blodet.

Bilde av vrakrester fra et Twin Otter-fly som styrtet på Grytøya

Bilde av vrakrester fra Twin Otter-flyet som styrtet på Grytøya

Foto: SCANPIX

Kjent med majorens "selskapelige aktivitet"

Alf Granviken sa i retten at dersom han hadde fått indikasjoner på at majoren hadde fløyet i fylla, ville det ha satt en brå stopper for hans videre flykarriere.

– Han vil ikke ha fått fløyet en time mer, sa Granhagen.

Den tidligere gruppelederen sa i retten at han var blitt orientert av sin forgjenger, oberstløytnant Magne Sørensen om majorens "noe store selskapelige aktivitet". På spørsmål fra de etterlattes advokat bekreftet Granviken at man med "selskapelig aktivitet" mente omgang med alkohol.

Engasjerte "spioner"

Granhagen fortalte at han tok kontakt med folk han stolte på i majorens skvadron og ba dem holde et øye med sin overordnede med tanke på misbruk av alkohol.

– Jeg opplevde ikke i løpet av de elleve månedene jeg var hans sjef å få noen tilbakemeldinger på at majoren misbrukte alkohol, sa Granviken i retten.

Granviken la til at han var godt fornøyd med majoren, både som flyger som sjef for Twin Otter-skvadronen.

– Hvordan kunne de la ham fly?

Enka til majoren har tidligere sagt til en advokat at hun ikke forstår hvorfor de overordnede lot han fly siden de visste om majorens alkoholproblemer.

Aud Slettelvs mann var passasjer i ulykkesflyet. Hun følger rettssaken og sa at det kommer frem ting som hun hadde glemt.

– Det som er altoverskyggende er pilotens alkoholproblemer. Og at luftforsvaret lot en alkoholiker å fortsette å fly, sier Slettelv.