Nekter å snakke med gruveselskapet

Nussir vil gjerne ha et møte med Vest-Finnmark jeger- og fiskeforening, men foreningen føler seg lurt og vil ikke snakke med gruveselskapet.

Kvalsundgruven i Repparfjorden

Vest-Finnmark jeger- og fiskeforening nekter å møte selskapet som planlegger nytt liv i gruvevirksomheten i Kvalsund kommune. Mener selskapet Nussir har lurt dem.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Gruveselskapet Nussir vil etablere ei kobbergruve i Kvalsund kommune i Finnmark og ønsker i den anledning å etablere et sjødeponi i Repparfjorden. Her skal avgangsmassene fra kobberproduksjonen deponeres. Selskapet har valgt en plassering av deponiet som flere mener vil gjøre skade på livet i fjorden.

Av kritikerne er Vest-Finnmark jeger- og fiskeforening. Nussir vil ha et møte for å snakke om uenighetene, men foreninga nekter å gå i dialog. De mener de har blitt forespeilet et deponi et annet sted i fjorden – hvor sjøen er som dypest. Nå føler de seg lurt.

– Når de nyeste planene blir presentert har de jo flyttet deponiet helt inne i fjordbunnen. Det vil jo si at hele det indre del fjordbassenget vil dø – inkludert laks og røye som beiter der. Det har ikke kommet frem før nå i ettertid og derfor har vi mistet tiltroen til Nussir, sier leder i Vest-Finnmark jeger- og fiskeforening Geir Ove Trondsen.

– Vi har ikke lurt noen

Gruveselskapet kjenner seg ikke igjen i kritikken fra jeger- og fiskeforeningen.

– Jeg kan ikke forstå at vi skal ha lurt noen. Vi har jo spilt på lag med de lokale helt fra starten av. Blant annet jeger- og fiskeforeningen, sier administrerende direktør i Nussir Øystein Rushfeldt.

Han understreker at det ikke er selskapet selv som var pekt ut området som er valgt for sjødeponi, men at innleid ekspertise har gjort grundige vurderinger. Rushfeldt ønsker fortsatt å få til et møte.

Nussir-Gruve

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

– Jeg tror det blir vanskelig å komme videre med denne virksomheten om partene ikke kan sette seg ned å se på hva som kan være de optimale løsningene, så jeg ønsker veldig sterkt at vi skal kunne sitte sammen, sier Rushfeldt.

Men jeger- og fiskeforeningen har liten tro på at en dialog vil føre noe sted.

– Vi har ikke tillit til dem lenger – så enkelt er det, sier Trondsen.

Nyheter fra Troms og Finnmark