Nei til utslipp i Førdefjorden påvirker ikke Repparfjord

Dagens nei til dumping av gruveavfall i Førdefjorden trenger ikke bety det samme for Repparfjorden. Det sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Gamle Folldal verk

Her kan Norges største kobbergruve bli en realitet. Repparfjord i Finnmark.

Foto: Bente Bjercke

I Repparfjord i Kvalsund vil Nussir slippe ut gruveavfall fra en planlagt kobbergruve. Det til store protester fra miljøorganisasjonene.

I dag fikk Nordic Mining nei til utslipp i Førdefjorden av hensyn til flere fiskearter. Det gir Naturvernforbundet håp om å hindre dumping også i Repparfjorden.

Men det avviser direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.

– Det vi har vurdert i denne saken er hvilke verdier i Førdefjorden som blir påvirket av sjødeponi. Og hvilke miljøverdier det er på fjordbunnen. Det vil kunne variere fra fjord til fjord. Hvert enkelt spørsmål om etablering av gruve må vurderes konkret for den enkelte lokaliteten, sier Hambro.

Nei til utslipp i Førdefjorden

Hvert enkelt spørsmål om etablering av gruve må vurderes konkret for den enkelte lokaliteten sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Bør bli samme svar til Nussir

Et svar på Nussirs utslippssøknad er trolig rett rundt hjørnet.

– Vi venter på svar fra bedriften. Avhengig av hvor godt det er vil vi prøve å behandle den relativt raskt, kanskje allerede før jul, sier Hambro.

For Naturvernforbundet e det imidlertid åpenbart at svaret på utslippssøknaden i Kvalsund bør bli det samme som i Førde. Sjødeponi vil ha store negative konsekvenser begge stedene sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

– Vi mener at et sjødeponi vil ha store negative konsekvenser begge plassene. Det er veldig gledelig at Miljødirektoratet er så tydelig i sin anbefaling om å ikke tillate et sjødeponi i Førdefjorden. De skriver jo også at et fjorddeponi kan innebære at økosystemet i fjorden forringes. Det mener vi har overføringsverdi til Repparfjord, sier Haltbrekken.

Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Foto: Audun Garberg

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Nordnytt: Få siste nytt om været som nå går hardt utover Lavangen

Nordnytt: Få siste nytt om været som nå går hardt utover Lavangen