Nei til oppnevning av fellesnemnd

Finnmark arbeiderparti sier nei til oppnevning av fellesnemnda som skal starte prosessen med å slå sammen Troms og Finnmark. Partiets leder Kristina Hansen, viser til folkeavstemningen der et overveldende flertall stemte nei til en slik sammenslåing. Hansen viser også til at Arbeiderpartiet har sagt nei til tvangssammenslåingen i Stortinget, og at det er knytter stor usikkerhet til hva regionreformen vil innebære for Finnmark.