Nei i Storfjord

64 prosent stemte for at Storfjord bør bestå som egen kommune, i den rådgivende folkeavstemninga. Men 33 prosent stemte blankt. – Det betyr at disse velgerne mener det bør forhandles med nabokommuner om ei sammenslåing, sier ordfører Knut Jentoft i Storfjord. 71 av dem som stemte i Skibotn avga blanke stemmer. 45 prosent deltok i folkeavstemninga i Storfjord.