Hopp til innhold

Trenger flere fosterhjem: – Når verden er i krise, går det ut over de svake

Mange barn venter på et hjem, men det er nedgang i henvendelser fra potensielle fosterhjem. Komiker og tidligere fosterhjemsbarn, Trine Lise Olsen, håper at flere vil åpne dørene.

Trine Lise Olsen

– Jeg håper folk klarer å se forbi pandemien og kanskje vurdere å få en liten «Trine Lise» inn i hjemmet sitt, sier Trine Lise Olsen.

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Siden i fjor har henvendelser fra potensielle fosterhjem gått ned 30 prosent. Det opplyser Barne-, ungdoms- og familieetaten i region nord til NRK.

– Når verden er i krise, går det utover de svake. Barn som trenger et hjem og kjærlighet er blant de svakeste.

Det sier Trine Lise Olsen som selv har vært fosterbarn og er nå ambassadør for Norsk Fosterhjemsforening. Hun har en klar oppfordring:

– Jeg håper folk klarer å se forbi pandemien og kanskje vurdere å få en liten «Trine Lise» inn i hjemmet sitt.

– 31 barn for mange i kø i nord

Årlig har Bufetat behov for å rekruttere om lag 120 nye fosterhjem i Nord-Norge. I tillegg har kommunene et ansvar om å søke fosterhjem i barnets slekt og nettverk.

31 barn og unge i nord venter på å flytte over i et fosterhjem, og det er på overtid. Disse barna oppholder seg nå i et beredskapshjem eller institusjon.

– Det er veldig ulik situasjon rundt i landet. Uansett er det 31 barn for mange i kø i nord.

Det sier Tone Granaas. Hun er generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening og forteller at det er vanskelig å svare på hva nedgangen skyldes.

Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening

I Hurdalsplattformen sier ny regjering at de skal se på en ny og egen Fosterhjemslov. – Vi gleder oss til å være med å utvikle bedre rettssikkerhet for barn i fosterhjem, sier Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening.

Foto: Norsk Fosterhjemforening

I Fosterhjemsundersøkelsen for 2021 sier 35 prosent av fosterforeldrene at de er lojale til fosterhjemsoppdraget og barnet, men kan ikke anbefale andre å bli fosterforeldre.

– Dette er veldig alvorlig. Barn i fosterhjem og deres omsorgsgivere sin rettssikkerhet og rammer må sikres mye bedre enn det er i dag, slik at det blir tryggere å si ja til et fosterhjemsoppdrag, sier Granaas.

Ønsker endringer

En utfordring med å bli et fosterhjem er foreldrenes rettigheter, mener Trine Lise Olsen.

Hun problematiserer samværsretten og forteller at samtlige foreldre ikke forstår at det er best for barnet at de ikke kommer på besøk.

– Det er ikke alle foreldre som klarer å ta den avgjørelsen om hva som er best. De savner og elsker barnet sitt. De klarer ikke å sette seg selv til side, sier Olsen.

Olsen mener dette ikke er en rett foreldre skal ha og ønsker nå en endring. Hun foreslår at besøksretten til foreldre bør byttes med barnas besøksbehov.

Dette handler om hva som er best for barnet.

Trine Lise Olsen

Trine Lise Olsen har selv vært i fosterhjem og fikk besøke sin mor, noe hun mener ikke var riktig. Hun mener at besøksretten bør endres.

Foto: Tanja Norbye / NRK

Norsk Fosterhjemsforening støtter Olsen med bakgrunn om at det er barnets beste som må veie tyngst i beslutninger om samvær. Samtidig understreker generalsekretær, Tone Granaas, følgende:

– Dette et komplekst landskap der Norge er bundet til å følge reglene til menneskerettighetskonvensjonene og norsk lov. Både barnets interesser og foreldrenes interesser skal vurderes, men alltid opp imot barnets beste og uten at barnet blir utsatt for noen skadelig belastning eller stans i utvikling.