Nedgang i antall årsverk på Svalbard

Antall årsverk falt med 3,8 prosent på Svalbard i fjor. Grunnen til det er særlig kuttene i gruvedriften.

Gruvedrift på Svalbard

Arbeidere inne i maskinhallen på Gruve 7 på Svalbard. Dette er den eneste gruven som i dag er i drift.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Redusert kulldrift ga færre årsverk på Svalbard i 2016. Det kommer fram i en fersk statistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå.

Antall årsverk falt fra omtrent 1.650 til 1.590 i 2016.

I løpet av året forsvant i overkant av 40 årsverk fra Store Norske på grunn av lavere kullpriser. I dag er Gruve 7 den eneste gruven i drift på Svalbard.

Vil ha mer drift

Administrerende direktør i Store Norske, Wenche Ravlo forteller at alt nå kommer an på om de får det som de vil.

– Vi vil starte opp gruvedriften igjen og det vil kunne gi i underkant av 300 nye årsverk. Hvis det blir nedleggelse vil det forsvinne enda flere årsverk, sier hun til NRK.

De venter ennå på avklaringen om å starte opp driften igjen.

Turistbransjen tar over

Overnattings- og serveringsbransjen har passert antall årsverk i gruvevirksomheten. Også kultur, underholdning og fritid har økt aktivitet de siste årene.

Ifølge SSBs statistikk var det i fjor 152,8 årsverk i bergverksdrift og utvinning. Innen overnattings- og serveringsvirksomhet var det 232,8 årsverk. Innen kultur, underholdning og fritid var det 146,1 årsverk.

Ikke bekymret

Lokalstyreleder i Longyearbyen, Arild Olsen er ikke bekymret for Longyearbyens framtid.

– Ut fra det jeg ser nå er jeg ikke bekymret. Statistikk er krevende på Svalbard på grunn av våre særegenheter. Vi har blant annet en ganske høy utskifting – 25 prosent av befolkningen blir byttet ut og det tas ikke hensyn til om du er én person eller en familie. Vi har også egne skatteregler som gjør at om du har jobb i mer enn 30 dager kan du registrere deg med bosted i Longyearbyen. Vi er en plass med store sesongvariasjoner, og det må man ha med i betraktningen, sier Olsen.

Mer variert næringsliv

Olsen sier at tallene for overnattings- og serveringsbransjen viser at de har lyktes.

De har nemlig hatt langsiktige strategier for å styrke turisme, forskning og utdanning.

– Det har vært vellykket. Vi ser at det har blitt større enn vi håpet på tidligere, sier Olsen.

Han sier at næringslivet er betydelig mer variert enn før.

– Det er en del ting vi må få gjennomført for å lykkes, blant annet må vi få ny næringsaktivitet, sier han.

Det vil også settes i gang store utbyggingsprosjekter. Det innebærer både infrastruktur, boligbygging og skredsikring.