Nav-topp håper Troms og Finnmark forblir sammenslått også etter valget

Grete Kristoffersen, som er fylkesdirektør i Nav Troms og Finnmark, mener sammenslåinga i nord har vært til det beste for de to forhenværende fylkene.

Direktør ved NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen

Fylkesdirektør Grete Kristoffersen i Nav Troms og Finnmark er ikke enig i at de to forhenværende fylkene bør splittes.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det kan sikkert være enkelte som synes at det var bedre før. Sånn er det alltid.

Det sier fylkesdirektør i Nav i Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen. Hun forteller at for Nav sin del, så har tilbudet til brukerne blitt bedre enn det var før sammenslåingen, og økonomien blitt bedre.

Nylig fortalte hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Troms og Finnmark, Hege Ryeng, at fylkesadministrasjonen var utslitt som følge av omstillinger i forbindelse med sammenslåinga.

Sparer penger på sammenslåing

Først ble det «tvangsekteskap» mellom de to forhenværende fylkene, og nå utredes det for hvordan man skal gjennomføre en eventuell skilsmisse etter stortingsvalget i september.

Samtidig har fylkesrådet vært klinkende klar på at de jobber aktivt for en splittelse mellom de to sammenslåtte fylkene, ifølge fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Mo mener at regjeringen har påført fylkeskommunen flere oppgaver enn den har budsjett til å løse, noe som legger press på ansatte og økonomien.

Nav-sjef Kristoffersen sier at sammenslåingen også har vært kostnadsbesparende for Nav.

– Da vi slo sammen to organisasjoner fikk vi tilgang til en større pengepott som vi kan jobbe med som én organisasjon. Alt i alt har vi gode erfaringer, sier hun og legger til:

– Det kan selvsagt være enkelte som synes at det var bedre tidligere. Men totalt sett vil jeg med hånda på hjertet si at for oss i Nav Troms og Finnmark har dette vært en god historie.

Kristoffersen sier hun alltid har vært åpen om at hun ønsker seg én region i nord, gjerne med Nordland på laget også, selv om det ikke gikk slik.

– Står bedre samlet

– Jeg har veldig troa på at man jobber mye tettere sammen, at det blir tettere samarbeid innad i ett fylke, sier Kristoffersen.

Jeg ser for eksempel på utdanning, helse, men også for oss i Nav, utvikling av både samfunn og næring, så tror jeg på at vi står bedre når vi er samlet. Og at vi får brukt ressursene våre mer effektivt og helhetlig.

Nå er hun, som mange andre, spent på hva som vil skje med storfylket etter høstens stortingsvalg. Hun tror ikke at Nav kommer til å splittes uavhengig av hva som skjer, men sier hun har respekt for at fylkeskommunen kan velge å gjøre det.

– Jeg håper ikke det. Fordi vi ser jo også at for oss som samarbeidspartner så har de gjort en fantastisk jobb disse årene. Det har vært så enkelt å forholde oss til, og de kan vise til veldig gode resultater for innbyggerne. For eksempel på fullføring av videregående og å sikre skoleplasser.

– Kan ikke sammenlignes

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech tror Kristoffersen har rett i at enkelte ting fungerer bedre enn før sammenslåinga, men mener samtidig at Nav og fylket ikke er en særlig god sammenligning.

– Det er jo ganske klart mandat i fylkestinget at velgerne ikke ønsker denne sammenslåinga, da 89 prosent i Finnmark sa nei. Men jeg tror også at det er positive ting med sammenslåinga som man kan lære av. Mye av det som NAV-direktøren snakker om er mulig å ta med i et nylig oppløst fylke dersom det skjer.

Tarjei Jensen Bech

«FIASKO»: Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech mener sammenslåinga er totalt feilslått.

Foto: Svein Lian

At økonomien og resultatene for innbyggerne har blitt bedre, gjelder kanskje for Nav, men slik er det ikke for fylket, sier Bech. Han påpeker også at Nav Troms og Finnmark er en langt mindre organisasjon enn fylket.

– Vi opplever vel heller det motsatte, at vi har fått en del nye oppgaver, men at disse er underfinansierte.

Han nevner for eksempel kulturminnevern, der landets fylker har anslått et behov for 24 årsverk – men bare fått fire.

– Det finnes mange eksempler på at man ikke har fått de ressursene som kreves for å gjennomføre en sånn regionreform. Jeg vil rett og slett kalle det en fiasko og mageplask for partiene som står bak, sier Bech.

Merker ingen forskjell i tilbudet

Inger Johansen er NAV-bruker og går på arbeidsavklaringspenger (AAP). Hun merker ikke noe forskjell i tilbudet før og etter giftermålet mellom Troms og Finnmark.

– Nei, jeg har ikke merka noen forskjell. Det er like lang ventetid på alt, sier hun.

– Det er ekstremt vanskelig for en nybegynner å finne ut hva du skal søke, hvor du skal gå og hvor du skal finne tjenester. Du må nesten ha hjelp fra en eller annen som har vært inne i det før.

– Det der var ikke enkelt. Når Nav lager sånne systemer så bør de ta inn en bruker som aldri har brukt systemene før og begynne der, istedenfor å begynne med en datamann som skal lage systemet, sier Johansen.