NAV-suksess i Sverige

De fleste som avsluttet kurs gjennom NAVs skandinaviske samarbeid i Nord-Sverige i fjor er nå ute i jobb.

Skolen i Övertorneå har til en hver tid rundt 60 nordmenn på kurs.

Av de 37 nordmennene som avsluttet kurs ved skolen i Övertorneå er 70 prosent nå i arbeid.

Ved skolen gis det tilbud til voksne som enten vil ta fagutdanning eller omskoleres.

– Fungerer godt

NAVs representant ved skolen, Nora Erlandsen, mener ordningen har fungert godt.

– Mellom 60 og 90 prosent som er ferdig utdannet kommer ut i jobb. Det er et etterspurt tilbud, sier Erlandsen.

Siden 1970-tallet har rundt 60 voksne i året fått et tilbud om omskolering i Nord-Sverige.

Samarbeid i nord

Skolen i Övertorneå er et samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland.

Kursene varierer i lengde og undervisningen er tilpasset den enkelte.

Erlandsen mener det finnes få lignende tilbud i Nord-Norge.

– Vi har ikke så mange opplæringstilbud i Norge. De som går her går på individstønad, dagpenger og AFP.