Hopp til innhold

80 kan bli sagt opp – Nav i ekstra beredskap

På tirsdag 30. mai kan over 80 ansatte på Kimek i Sør-Varanger bli sagt opp. Det kan få store konsekvenser for lokalsamfunnet i Øst-Finnmark.

Ansatte på Kimek i Kirkenes demonstrer mot sanksjonene regjeringen har innført fordi det gjør at de vil miste sine jobber.

Innen 30. mai krever bedriften svar på flere spørsmål de har sendt Utenriksdepartementet for at de ansatte ikke skal miste jobben. Kimek ber blant annet om å få fullføre arbeidet på to russiske båter som ligger ved verftet.

Foto: Christina Gjertsen / NRK

Det lokale Nav-kontoret i Kirkenes har ikke fått den formelle bekreftelsen på at de ansatte i Kimek vil bli sagt opp 31. mai, ettersom det endelige styrevedtaket ikke tas før på tirsdag 30. mai.

Selv om det fortsatt ikke er et endelig vedtak på oppsigelser, så er de forberedt på at det kan skje.

– Vi er i ekstra beredskap allerede, sier Nav-leder i Sør-Varanger kommune, Hilde Michelsen, som har hatt tett dialog med ledelsen i Kimek den siste tiden.

Den siste tiden har Nav-kontoret i Kirkenes hatt åpent hver dag, men foreløpig har de ikke hatt mer å gjøre enn normalt.

Michelsen forteller at om de får en formell bekreftelse på at skipsverftet sier opp alle ansatte etter pinsehelgen, så skal de være beredt på å følge opp dem som trenger hjelp.

– Da vil vi være flere folk på jobb, og vi får også hjelp fra andre Nav-kontor i vårt nærområde. Sånn at vi kan svare ut de bekymringene folk har.

 NAV-leder i Sør-Varanger kommune, Hilde Michelsen

Nav-leder i Sør-Varanger kommune, Hilde Michelsen, forteller at det var mange som var bekymret da Sydvaranger Gruve AS ble slått konkurs i 2015. – Mange sitter med store boliglån, sier Michelsen.

Foto: Privat

Avhengig av den russiske fiskeflåten

Fredag 12. mai kom det en pressemelding fra Utenriksdepartementet som sa at alt arbeid, med unntak av nødreparasjoner, på russiske båter var forbudt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) opplyste i pressemeldingen at myndighetene forventer at norsk næringsliv fortsetter å følge sanksjonene mot russiske fartøy som ankommer Norge.

– Jeg håper påminnelsen fører til at flere aktører tar kontakt med utenriksdepartementet for rettledning og eventuelle unntak for sanksjonene der det er grunnlag for det. Handlingsrommet med Russland blir stadig mindre. Det er lett å trå feil, sa Huitfeldt i pressemeldingen.

70 prosent av omsetningen til hjørnesteinsbedriften i Kirkenes kommer fra den russiske fiskeflåten i Barentshavet.

Greger Mannsverk forteller at de har ventet på svar fra myndighetene etter 12. mai, men ingen har foreløpig kunne gitt dem et svar på situasjon de nå står oppe i.

– Jeg synes det er trist at myndighetene ikke får ut fingeren. Det er forferdelig det som nå skjer, sier Mannsverk, som mener at man fjerner grunnmuren i Sør-Varanger-samfunnet om det ikke kommer noen konkrete og langsiktige tiltak før 30. mai.

– Man omstiller ikke et samfunn på 14 dager.

Greger Mannsverk, direktør i Kimek i Kirkenes.
november 2022.

Direktør i Kimek, Greger Mannsverk, forteller at de håper på en løsning før styremøtet 30. mai, men om det ikke skjer noe innen den tid vil de ansatte bli sagt opp.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

Les også: Sør-Varanger: 80 tilsette står i fare for å miste jobben

Tråleren «Saami» foran skroghallen til Kimek i Kirkenes.
Tråleren «Saami» foran skroghallen til Kimek i Kirkenes.

300 årsverk kan bli rammet

Det er ikke første gangen at samfunnet i Sør-Varanger har blitt rammet av masseoppsigelser i en hjørnesteinsbedrift.

I 2015 gikk Sydvaranger Gruve AS konkurs og gruvedriften ble avviklet. Mellom 350–400 ansatte mistet da jobben.

De erfaringene gjør at Nav lokalt vet hva som venter dem om Kimek sier opp de ansatte på tirsdag etter pinsehelgen.

Selv om det ikke er like mange som blir direkte rammet som i 2015, så er det mange andre næringsaktører som er avhengig av drift på skipsverftet i Kirkenes.

Dermed kan opp mot 300 årsverk i lokalmiljøet bli rammet på lang sikt.

– Kimek er en viktig bedrift i lokalsamfunnet, og mange er avhengig av deres virksomhet, sier Hilde Michelsen.

Les også: Russepresidenten i grensebyen Kirkenes: – Vi treng tryggleik og jobb

Russepresident i Sør-Varanger Julie Kildemo
Russepresident i Sør-Varanger Julie Kildemo

 NAV-leder i Sør-Varanger kommune, Hilde Michelsen

Hilde Michelsen forteller at de skal ivareta de berørte på best mulig måte om Kimek sier opp de ansatte på tirsdag 30. mai. Nav-lederen håper i det lengste at ting skal løse seg etter pinsehelgen. – Vi håper på det beste.

Foto: Privat

Vil bruke erfaringer fra koronapandemien

Kimek-direktør Greger Mannsverk har et ønske om at regjeringen bidrar til å få på plass en lønnskompensasjonsordning, sånn at de fortsette omstillingen for å finne nye markedsområder som erstatning for den russiske fiskeflåten.

NAV-lederen i Sør-Varanger kommune opplyser at Nav kan bruke lønnskompensasjon som et virkemiddel, men at det må besluttes politisk.

– Vi har erfaring med det fra koronapandemien, så vi har systemene til dette. Det skal derfor gå ganske fort å få det på plass, sier Hilde Michelsen, som legger til at de ikke visste hvor saken stod før pinsehelgen.

– Selv om Nav lokalt ønsker det, så er det helt opp til andre om det virkemidlet kan realiseres.

Les også: Krisepenger skulle redde bedrifter i Finnmark – pengene står urørt

Jan Christian Vestre
Jan Christian Vestre

Tror på løsning

Leder i LO i Troms og Finnmark, Bjørn Johansen, og Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, har tro på at det kommer en løsning i løpet av pinsen.

Johansen sier til frifagbevegelse.no at han opplever at det jobbes hardt både sentralt og lokalt for å finne en løsning.

I dag ligger det et fartøy på land og et fartøy ved kai i utenfor skipsverftet i Kirkenes.

Foreløpig kan ikke disse russiske fiskefartøyene ferdigstilles grunnet sanksjonene mot Russland.

– Det akutte er å finne en løsning for Kimek, slik at de kan få gjort ferdig arbeidet på de to båtene som ligger der. De forsvinner jo ikke. Det andre er en lønnskompensasjonsordning, og der er vi i dialog med LO sentralt. Jeg er optimist, sier Johansen.

Les også: Krisepenger skulle redde bedrifter i Finnmark – pengene står urørt

Jan Christian Vestre
Jan Christian Vestre

– Saken er høyt prioritert

Utenriksdepartementet opplyser til NRK at de sendte Kimek et foreløpig svar 22. mai og at de tar sikte på å komme med et endelig svar så raskt som mulig.

– Saken har høy prioritet, skriver kommunikasjonsrådgiver i departementet, Guri Solberg, i en e-post.

Solberg opplyser at av hensyn til taushetsplikten så kan de ikke komme nærmere inn på behandlingen av enkeltsaker.

– Aktivitet og arbeidsplasser i Øst-Finnmark har også betydning i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Derfor var næringsministeren og kommunalministeren i Kirkenes 16. mai for møter med kommune og næringsliv. Regjeringen vil raskt komme tilbake med nye tiltak.