Hopp til innhold

Aksjonister vil at staten betaler regningen for deres egen klagesak

Miljøvernorganisasjoner mener at de har avdekket en stor feil i saksbehandlingen av Nussirgruva i Repparfjord. En jobb de mener staten selv burde gjort.

Gina Gylver

Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, forventer at staten tar regninga på 25.000 kroner.

Foto: Isabelle Dorothy Fuglevig Poole

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Natur og Ungdom, Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord og Naturvernforbundet har klaget inn Hammerfest kommunes behandling av det planlagte kobbergruva Nussir i Repparfjord.

Nå ber naturorganisasjonene om å få dekket utgiftene i forbindelse med klagen på 25.000 kroner.

Det er statsforvalterens oppgave å sørge for at kommunene gjør det de skal, og i dette tilfellet har vi hjulpet statsforvalteren å avdekke en kjempestor feil i saksbehandlingen, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Therese Hugstmyr Woie

Therese Hugstmyr Woie er engasjert i arbeidet i Repparfjorden.

Foto: Anna Birkeland Olerud

I klagesaker der man får medhold, er dette mulig, sier Gylver.

Styreleder i «Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord», Therese Hugstmyr Woie, sier de oppdaget en feil som Statsforvalteren i Troms og Finnmark burde ha oppdaget selv. Woie er tidligere leder av Natur og Ungdom.

Les også Sender reinskinnfell med krav om gruvestopp – får avslag på grått papir

Bilde fra protestleiren med reinskinnet klart for avreise.

Påvirker urfolksrettigheter og natur

Gylver mener at kommunen og staten har et stort ansvar for å forvalte naturen og de ressursene som finnes på en bærekraftig måte.

Samtidig gjøres det ofte feil, som går på bekostning av urfolksrettigheter, natur og fremtidige generasjoner. Derfor er det ekstremt viktig at vi er mange som følger med, og ikke aksepterer enhver avgjørelse uten å stille kritiske spørsmål.

Woie og Gylver mener at Hammerfest kommune har gjort en mangelfull jobb og tatt snarveier i prosjektet.

Kommunen svarer at det ikke er avdekket en kjempestor feil, men at statsforvalteren har stilt spørsmål om plangrunnlaget for kommunens vedtak i byggesaken er riktig.

Hammerfest kommune har for øvrig ikke tatt stilling til om vi vil forfølge denne saken overfor Statsforvalteren, sier Odd Edvardsen, samfunnsutviklingssjef i Hammerfest kommune.

Odd Edvardsen, Hammerfest kommune

Odd Edvardsen, samfunnsutviklingssjef i Hammerfest kommune, sier miljøorganisasjonene får gjøre som de vil.

Foto: Allan Klo / NRK

Les også Aksjonistene pakker ned: Hammerfest stopper arbeidet med Nussir

Aksjonister pakker ned lavvo i Repparfjorden 1. oktober 2021

Vil ta tid

Statsforvalteren har mottatt klagen, som nå behandles av saksbehandler.

Stor saksmengde gjør at de må vente til senest 22. juni i 2022 med å få et endelig svar.

Jeg håper selvsagt vi får dekket utgiftene, også for å senke terskelen slik at vi kan etterprøve lignende vedtak og avdekke alvorlige saksbehandlingsfeil. Da er vi med på å styrke naturens rettsvern, sier Gylver.

Statsforvalteren har opphevet vedtaket.

Saken er sendt i retur til kommunen for å bli behandlet på nytt. Statsforvalteren ber nå om at kommunen tar stilling til gyldigheten av unntaksbestemmelsene i planen i den fornyede behandlingen, sier Edvardsen.

– Spenstig forslag

Gruvedirektør i Nussir, Øystein Rushfeldt, ønsker Natur og Ungdom lykke til med søknaden.

Det var jo litt spenstig forslag, sier Rushfeldt.

Øystein Rushfeldt

Rushfeldt synes det var spenstig av NU å søke om statlig støtte for å demonstrere.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

I august i fjor ble norgeshistoriens største kobberkontrakt mellom Nussir ASA og Aurubis AG oppløst.

Gruveselskapet må finne en ny kjøper av kobberet i Repparfjorden – foreløpig står arbeidet på vent.

En midlertidig seier

I oktober fikk flere naturvernorganisasjoner medhold i kravet om at arbeidene med den omstridte kobbergruva ved Repparfjorden måtte settes på vent.

– Det ble en overrasket og utrolig glad stemning her på vaktposten da vi fikk den e-posten, sa Therese Hugstmyr Woie den gang.

Aksjonister aksjonerer mot anleggsarbeid i forbindelse med gruvedrift i Repparfjorden i Hammerfest kommune.

Aksjonister aksjonerer mot anleggsarbeid i forbindelse med gruvedrift i Repparfjorden i Hammerfest kommune.

Foto: Theis Roksvåg Pedersen / NRK

Demonstranter lenket seg fast til anleggsmaskiner på Markopneset ved Repparfjorden i Hammerfest.

Nussir-prosjektet har møtt motstand fra reindrifta, fiskere og naturvernorganisasjoner. Havforskningsinstituttet har advart mot spredning av giftig kobber.

Siste fra Troms og Finnmark