NASA-fartøy fløy over Lance

Forskningsskipet Lance var midtpunkt for et av NASA sine halvårige fly-undersøkelser av breer, iskapper, snø- og havistykkelse på klodens polarområder.

Forskningsskipet Lance

Forskningsskipet Lance fotografet av NASA flyet som 19.mars gjorde forskningsundersøkelser rundt og ved skipet.

Foto: NASA/Operation IceBridge / NASA

Den 19. mars fløy et C-130 Herkules fly over havisen der Lance drifter. Flyet var lastet med radar og laserinstrumenter for å gjøre målinger over store havområder vest og nord for Lance, som er dekt av is.

Det er Norsk Polarinstitutt som først skrev om saken.

Overflygningen ble koordinert av forskere ved Norsk Polarinstitutt, mens målingene NASA gjorde er en del av prosjektet «Operation IceBridge».

Varte kun noen minutter

Selve overflyvningen varte kun noen få minutter, skriver Norsk Polarinstitutt på sin hjemmeside. Forberedelsene til toktet hadde vart i flere måneder, og det var avmerket et felt på et isflak like ved forskningsskipet som Herkules-flyet skulle fly over for å gjøre målinger.

Etter NASA sine to flyvninger over punktet, ble samme punkt undersøkt i detalj av forskerne på Lance, skriver Norsk Polarinstitutt.

(Saken fortsette under bildet)

Forskningsskipet Lance

Forskningsskipet Lance har fryst seg ned i isen som en del av undersøkelsene de gjør.

Foto: Paul Dodd / Norsk Polarinstitutt

Utveksler forskningsdata

Dataene skal utveksles mellom NASA og forskningsprosjektet N-ICE2015 for å sammenligne dataene.

- Havis og snøtykkelsesmålingene som ble tatt av IceBridge vil utfylle vår is- og snømålinger. De innsamlete data vil hjelpe oss å tolke data målt direkte ved Lance i en større geografisk sammenheng, og data som er samlet inn på isen hjelper NASA i å forbedre deres tolkning av flybårne målingene, sier seksjonsleder og havisforsker Sebastian Gerland fra Norsk Polarinstitutt.