Nålestikk avslører blodpropprisiko

En enkel blodprøve kan avsløre om du står i fare for å få blodpropp. Det viser ny forskning fra Tromsø.

Forskere ved Jebsensenteret

Forskere ved K.G.Jebsen senter for tromboseforskning ved UiT-Norges arktiske universitet har gjort viktige funn når det gjelder risiko for blodpropp.

Foto: Kristian L. Forsberg

Hver år rammes mer en sju tusen nordmenn av blodpropp. Dette kan være en svært farlig tilstand, og ofte får blodpropp fatalt utfall. Den nye forskningen som nå er publisert, kan være med på å redde liv.

Vanlig prosedyre

Det man benytter seg av, er vanlige standardiserte blodprøver, som det tas tusenvis av hver dag, både på sykehusene og hos fastlegene. Det forteller nestleder ved senter for tromboseforskning ved UiT-Norgs arktiske universitet, Sigrid Brækkan.

– Det vi har sett på, er fordelingen av store, mellomstore og små blodceller. Vår forskning tyder på at det er fordelingen av disse cellene som er viktig, sier hun.

– Det kan se ut som om personer som har stor variasjon i cellestørrelsen, har en økt risiko for å få blodpropp, sier Brækkan. Men hun understreker at det er mange faktorer som påvirker risikoen, så en må ikke se seg blind på enkelte forhold.

Flytrafikken til Norwegian vil inntil videre gå som normalt, til tross for streiken

Lange flyreiser kan være en risiko for å få blodpropp.

Foto: NTB scanpix

Ukjent årsak

De siste årene har flere forskningemiljøer avdekket flere risikofaktorer for blodpropp. De mest kjente er langvarig sengeleie ved sykdom, lange flyreiser, høy alder, enkelte legemidler og overvekt. Men disse kan ikke forklare alle tilfellene. Det er derfor viktig å finne nye faktorer.

P-piller

Det europeiske legemiddelverket har funnet ut at enkelte medikamenter gir økt risiko for blodpropp.

Foto: Arkiv

Trygve S. Ellingsen, som er student ved senter for tromboseforskning i Tromsø, sier at når de nå har kommet fram til at hvordan blodceller varierer i størrelse kan ha betydning, så bringer det forskningen framover.

– Vi kan tenke oss at blodåren er en tunnel, og de røde blodcellene er kjøretøy. Dersom alle bilene er like store, er det lett å holde jevn fart, sier han.

–Dersom trafikken består av både personbiler, lastebiler og traktorer, går farten ned. Om en personbil prøver å kjøre forbi, kan det bli kollisjon og propp, sier han.

Mer forskning

Det forskerne i Tromsø har kommet fram til, viser at det er en klar sammenheng mellom stor variasjon i cellestørrelse og risiko for blodpropp. Men Sigrid Brækkan understreker at de ikke er kommet i mål.

– Vi har kommet et stykke, men det gjenstår ennå mye forskning, sier hun.

– Vi kjenner ennå ikke til alle mekanismene som fører til blodpropp, men vi har i alle fall vist at en faktor kan avsløres ved hjelp av en enkel blodprøve.