Nakne fakta om leservaner: Folket vil lese lokale nyheter på mobil

Både iTromsø, Framtid i Nord og Folkebladet øker lesertallene på mobil og nett.

Norske papiraviser mister lesere

Det er tøff kamp om å vinne nettet i nord, og flere bedrifter melder at de kommer til å legge mer bak betalingsmur i 2016.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Alle avisene i Troms hadde en nedgang i opplagstallene i fjor. Verst gikk det ut over Nordlys, som daglig trykket opp 1.883 færre aviser i 2015 sammenliknet med året før. Avisa har nå et opplag på 18.672 aviser.

Harstad Tidende hadde en tilbakegang på opplaget på 883 aviser, mens iTromsø trykket opp 550 færre aviser.

Papiravisene i hele landet har en tilbakegang fra 2014 til 2015 på 8,9 prosent.

– Bildet er likt det vi har sett de siste årene: En nedgang for papirutgavene, en utflating av nettutgavene og en vekst på de mobile plattformene. Samlet sett beholder de fleste mediehusene sin daglige dekning, sier administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, Randi S. Øgrey.

  • Opplagstallene under viser gjennomsnittlig antall solgte aviser daglig, presentert av mediebedriftene.no.

Solgte aviser i fjor

Avis

Opplag 2015

Opplag 2014

Færre aviser

Endring i prosent

Folkebladet

5.657

6.110

- 453

- 7,4 prosent

Framtid i Nord

3.371

3.632

- 261

- 7,2 prosent

Harstad Tidende

9.200

10.083

- 883

- 8,8 prosent

iTromsø

5.983

6.533

- 550

- 8,4 prosent

Nordlys

18.672

20.555

- 1.883

- 9,2 prosent

Nye Troms

4.128

4.271

- 143

- 3,3 prosent

Lokale mediebedrifter vinner

Oversikten fra en meningsmåling utført av TNS Gallup viser gledelige nyheter for nettavisene til iTromsø, folkebladet og Framtid i Nord, mens Nordlys i fjor hadde 9.000 færre lesere på nett.

Lesertall på nettavis

Nettaviser

per januar 2015

per januar 2016

Endring

Framtidinord.no

6.000

7.000

+ 1.000

Ht.no

16.000

13.000

- 3.000

iTromso.no

27.000

28.000

+ 1.000

Nordlys.no

66.000

57.000

- 9.000

Folkebladet.no

9.000

8.000

- 1.000

Antall lesere fra mobil

Nettaviser

2015

Per januar 2016

Endringer

Framtid i Nord


3.000

3.000

+ 0

Harstad Tidende

9.000

8.000

- 1.000

iTromsø

14.000

21.000

+ 7.000

Nordlys

55.000

55.000

+ 0

Folkebladet

5.000

6.000

+ 1.000

Av mediebrukerne som oppsøker nettavisene på mobil ser tallene slik ut. Det viser en voldsom økning for iTromsø, som har 7.000 flere som leser nyhetene deres på mobil i forhold til i fjor.

– Jeg tror dette er et tegn på at mye av det intense arbeidet vi har gjennomført gir utslag. Vi jobber hele tiden med detaljene, og ønsker å tilpasse stoffet for å gjøre det mer lesbart for brukerne våre, sier iTromsøs sjefredaktør Stig Jakobsen til egen avis.

steinulf

Sjefredaktør i Troms folkeblad, Steinulf Henriksen.

Foto: Reidar Ingebrigtsen / Troms Folkeblad

Også Troms folkeblad har en økning, i forhold til i fjor. Sjefredaktør Steinulf Henriksen tror det skyldes en bevist økning i antall publiserte saker, samtidig som de har høyt fokus på hva de publiserer.

– Vi tenker mer bevisst på hva som trigger trafikk. Vi har gjort noen endringer, og ser tydelig hva som går godt på nett, sier Henriksen.

Likevel presiserer han at også Folkebladet ser seg nødt til å legge flere saker bak betalingsmur, slik Nordlys og en rekke andre aviser gjør på nett.

– Nordlys kjører flere pluss-artikler og stenger nettet mer aggressivt enn oss, men det er ikke tvil og at det vil bli tøffere å være gratispassasjer hos oss også, sier Henriksen, og påpeker at de er nødt til å sikre framtidige inntekter når opplaget går ned.

Nordlys fortsatt størst

Lesertall på papir, nett og mobil 2016

Aviser

Lesertall

Framtid i Nord

15.000

Harstad Tidende

32.000

iTromsø

47.000

Nordlys

120.000

Folkebladet

20.000

Nordlys er fortsatt Nord-Norges største avis, med 120.000 daglige brukere på nett, mobil og papir. Tirsdag presenterte dem at de har første økningen i abonnementer siden 90-tallet, og passerte akkurat 19.000 abonnementer.

– Det er utrolig gledelig at så mange vil lese innholdet vårt. Vi får nye lesere i alle aldre, og svært mange av dem som tester oss ut, blir med videre etter testperioden. Det tyder på at vi treffer med mye av innholdet vi lager, sier sjefredaktør Anders Opdahl til egen avis.