Nær dobling i utslipp langs kysten

Antallet hendelser med akutt forurensning langs kysten utenfor Troms og Finnmark, økte markant fra 2015 til 2016. Fra 39 hendelser i 2015 økte antallet til 68 i fjor, ifølge tall fra Kystverket. Det betyr at over halvparten av hendelsene i fjor hvor det var fare for akutt forurensing, endte med utslipp. Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly sier økningen først og fremst skyldes utslipp fra land.