Nær 400 måtte gå – stiller spørsmål om milliardomsetning i Sveits

Borevisor i Sydvaranger Gruve vet ikke hvor mye penger søsterselskapet i Sveits har tjent. Northern Iron Marketing solgte jernmalm på vegne av Sydvaranger Gruve fra 2010 og har omsatt for over to milliarder kroner.

Sydvaranger gruve

Sydvaranger AS har kjøpt opp gruva etter at Sydvaranger Gruve AS gikk konkurs. Og igjen er det Felix Tschudi som eier hjørnesteinsbedriften i Sør-Varanger.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Med tre milliarder kroner i gjeld gikk hjørnesteinsbedriften Sydvaranger Gruve konkurs høsten 2015, og nær 400 personer mistet jobben. Snart et år etter vet konkursboet fortsatt lite om økonomien i selskapet som solgte jernmalmen for gruva. Northern Iron Marketing AG er registrert i skatteparadiset Zug i Sveits.

– Vi skulle gjerne visst hvor mye selskapet har tjent, fordi vi ønsker å vurdere om den avtalen som har vært mellom Sydvaranger Gruve og Northern Iron Marketing er en avtale som er inngått på rimelige vilkår, sier Helge Østvold, som er revisor i Sydvaranger Gruve-boet. I et halvt år har han prøvd å finne svar på dette uten å lykkes.

Oversikt konsern NIL

Slik var Northern Iron Limited-konsernet organisert. Northern Iron Limited eide 100 prosent av både Sydvarangre Gruve AS og Northern Iron Marketing AG.

Foto: Northern Iron Limited bo-rapport

Ser ingen legitime grunner til hemmelighold

For å få svar, må revisoren se regnskapene til Northern Iron Markting. Men i Sveits er ikke dette offentlig informasjon, slik som i Norge.

– Derfor er vi avhengig av å få informasjon fra de som er involvert. Vi har fått noe

Helge Østvold

Helge Østvold er revisor i konkursboet til Sydvaranger Gruve AS. Han har på over et halvt år ikke fått gode svar på hvordan økonomien i Northern Iron Marketing har vært.

Foto: BHL DA

informasjon, men vi har ikke fått alt vi har ønsket så langt, sier Østvold. Hittil har han kun sett et fullstendig regnskap for 2015. Han ønsker å se regnskap for de fem tidligere årene også.

Er du overrasket over at ingen i selskapene har kunnet gi dere mer informasjon?

– Det hadde i alle fall vært enkelt å gi slik informasjon om de har den, og det ville gjort våre vurderinger langt enklere, sier Østvold.

Han understreker at den informasjonen de har ikke gir noen indikasjoner på at noe ulovlig har skjedd.

– Ser du noen legitime grunner til at regnskapene holdes igjen?

– Jeg gjør ikke det så langt, sier Østvold, som ikke vil forfølge saken videre, fordi boet har svært begrensede ressurser og muligheten til å finne penger til kreditorene er liten.

Årsaken er enkel: Det ene regnskapet han har sett for Northern Iron Marketing viser at det ikke er mye penger i selskapet nå. I 2014 hadde selskapet 30 millioner på bok, men de måtte overføre nesten alt til Sydvaranger Gruve i forhandlingene med kreditorene før konkursen ifjor høst. Det betyr at det er privatpersoner som må stilles økonomisk til ansvar om videre undersøkelser skulle avdekke ulovligheter.

Ansatte i Sydvaranger gruve etter allmøte

Tett på 400 personer måtte gå da Sydvaranger Gruve AS gikk konkurs. Nå har nye Sydvaranger AS satt i gang en begrenset drift med rundt 50 personer i jobb.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Hevder å ha gitt all informasjon

Etter at Sydvaranger Gruve gikk konkurs, er også morselskapet Northern Iron Limited i Australia begjært konkurs. Dette selskapet, Innovasjon Norge og Den norske bank er de største kreditorene.

Hensynet til nye eiere i Northern Iron Limited gjør at regnskapene ikke kan utleveres, har bostyrer James Thackray opplyst til den norske revisoren. Men Thackray sier til NRK at heller ikke han har sett regnskaper for mer enn de siste årene i Northern Iron Marketing. Størst omsetning hadde selskapet i 2010, da de solgte all malmen til Sydvaranger Gruve. I årene etter har de kun solgt det som den største kunden Tata Steel ikke kunne ta unna.

Tidligere direktør i Northern Iron Limited, Antony Beckmand, sitter fortsatt i styret i NIMAG.

Antony Beckmand er CEO i Northern Iron Limited

Antony Beckmand var sjef i Northern Iron Limited og sitter fortsatt i styret i Northern Iron Marketing. Til tross for langvarige forsøk fra NRK, har han ikke vært villig til å utlevere dokumentasjon på økonomien i selskapet.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Hvorfor har ikke Sydvaranger Gruve-boet fått alle regnskapene fra Northern Iron Marketing?

– Såvidt vi vet har Sydvaranger Gruve-boet all informasjon. Northern Iron Marketing har gitt all informasjon til sine eiere i Northern Iron Limited-boet, og de har gitt all informasjon til SVG, skriver Beckmand på vegne av styret i NIMAG.

Vil dere hjelpe Sydvaranger Gruve-boet å få tilgang til all informasjon?

– Vi vil gjøre som våre eiere i Northern Iron Limited-boet sier, og kan ikke gjøre noe uten instruksjoner fra dem, skriver Beckmand.

Tidligere har Beckmand sagt til NRK at regnskapene kan gjøres tilgjengelig, men i ettertid har han ikke fulgt opp dette.

– Nesten ikke i bruk

Ifølge Beckmand ble Northern Iron Marketing opprettet i Sveits fordi en av lederne i selskapet var bosatt i landet. Mangel på kompetente salgsfolk i Kirkenes oppgis også som årsak til at selskapet måtte opprettes. Etter planen skulle selskapet lete etter nye markeder for Sydvaranger Gruves produkter, men det ble bare noen enkeltsalg her og der, ifølge Beckmand.

Sydvaranger Gruve har gått stort i minus tidligere år, og derfor vil ikke selskapet ha betalt skatt på overskudd i Norge. Det mener Beckmand taler for at det ikke vil være fordelaktig for dem å ta ut et overskudd i Sveits.

Ingard Marjavara i Sydvaranger gruve

Sydvaranger Gruve har produsert jernmalm av høy kvalitet i over hundre år i Sør-Varanger kommune. Men på slutten av 90-tallet gikk gruva konkurs før den igjen startet opp på midten av 2000-tallet. Høsten 2015 gikk den konkurs igjen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Han opplyser også at Northern Iron Marketing har tilbakeført alt de har fått for salg av jernmalmen, og at Sydvaranger Gruve kun har dekket kostnadene for dette. Men tall NRK sitter på viser at det har vært millionoverskudd på driften i Sveits.

Beckmand beskriver selskapet som lite aktivt:

– Det jobber en person på deltid, det er et så godt som ubrukt selskap.

Men den beskrivelsen stemmer ikke med oppfatningen til advokat Johan Heber, som jobber sammen med revisor Østvold.

– Basert på hvor mye jobb den ene ansatte hadde da vedkommende hjalp oss å selge den siste lasten, så var det nok av jobb. Jeg tror de har hatt en del aktivitet, sier Heber, som understreker at han ikke har ytterligere erfaring fra bransjen.

Bostyrer i Northern Iron Marketing i Australia, James Thackray, sier han vil bli overrasket hvis det skulle være gjemt unna penger i Sveits.

Han mener alt som var i selskapet ble gitt til Sydvaranger Gruve som arbeidskapital de siste årene. Han mener også at det har vært for lite penger i konsernet til å kunne lure unna noe.

NRK har bedt de to største norske kreditorene Den norske bank og Innovasjon Norge om en kommentar til saken, men de henviser til bostyret.

Felix Tschudi og bostyrer i samtale med ordfører

Peter Steiness Larsen, til høyre i bildet, leder nå arbeidet med ny drift i gruva gjennom selskapet Sydvaranger AS som kjøpte boet. Eieren er Felix Tschudi, andre fra venstre, som også kjøpte Sydvaranger Gruve i sin tid. her er de sammen med ordfører Rune Rafaelsen til venstre, og bostyrer Leif Petter Madsen i forbindelse med nykjøpet av gruva.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Nå vil de legge frem all dokumentasjon

Etter at NRK i likhet med borevisor har etterspurt regnskapene til Northern Iron Marketing uten å lykkes i lengre tid, snudde dette kort tid før publisering.

Peter Steiness Larsen, som var styreleder i Sydvaranger Gruve, har nå sendt regnskapene til revisor og NRK. Men da uten bilag og annen informasjon som revisor har antydet at de trenger for å forstå de sveitsiske regnskapene. Steiness Larsen sier han vil finne frem annen dokumentasjon om det behøves for å få klarhet i saken.

Peter Steiness Larsen

Peter Steiness Larsen har etter gjentatte henvendelser fra NRK nå funnet frem regnskaper for Northern Iron Marketing. Han sier han vil finne frem alt som trengs for å avklare spørsmålene til borevisor.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Steiness Larsen er overrasket over at boet ikke har vært i stand til å finne ut av dette tidligere, men tar ikke selvkritikk for å ha hjulpet for lite til. Det til tross for at boet begynte dialogen med Larsen om det sveitsiske selskapet allerede i april.

Syns du revisor har gjort en for dårlig jobb som ikke har fått frem dokumentasjon tidligere?

– Nei det skal jeg ikke si, men jeg kan si at jeg syns det er en trist sak som kommer frem. Det er selvfølgelig alvorlig at man ikke har funnet denne informasjonen tidligere. Det jeg håper på nå er at det ganske raskt kommer frem hva som har foregått, slik at vi unngår spekulasjoner om at noe kritikkverdig har vært gjort, sier Steiness Larsen.

Han opplyser at han har hentet regnskapene ut fra en server som bostyret skal ha hatt tilgang til.

Borevisor Helge Østvold har ikke rukket å sette seg godt nok inn i informasjonen de har fått, til å konkludere med om den gir det fulle bildet. Derfor har han ikke ønsket å gi ytterligere kommentarer til NRK fredag,