Finnmark fylkeskommune vurderer om de skal saksøke staten

Det er et rettslig grunnlag for å gå til sak mot Stortinget for å unngå sammenslåing med Troms, mener advokatfirma som har sett på saken for fylkeskommunen.

Ragnhild Vassvik på fylkestinget

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) skal sammen med posisjon på fylkestinget i Finnmark se nærmere på hva advokatene har kommer fram til.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Advokatfirmaet Kluge har på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune sett på om Finnmark fylkeskommune har et rettslig grunnlag for å gå til sak.

Advokatene mener vedtaket om sammenslåing mellom Troms og Finnmark er ugyldig, og skriver:

«Det kan anføres gode rettslige argumenter for at Stortingets vedtak av 8. juni 2017 om sammenslåing av Troms og Finnmark er ugyldig».

Finnmark fylkeskommune har bedt Kluge om å utarbeide et utkast til søksmålsvarsel mot staten.

Willy Ørnebakk og Ragnhild Vassvik

Willy Ørnebakk fra Troms Arbeiderparti ønsker en sammenslåing med Finnmark. Det ønsker ikke Ragnhild Vassvik og Finnmark. Nå kan vedtaket om fylkessammenslåing havne i domstolen.

Foto: KSENIA NOVIKOVA/NRK

Stor interesse for vedtaket

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) vil ikke forskuttere hva fylkestinget gjør videre.

– Vi har akkurat mottatt notatet fra advokatfirmaet Kluge. Nå skal vi gå igjennom dette med stor interesse. Saken skal behandles i fylkestinget i neste uke, sier Vassvik i en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune.

Finnmark fylkesting bad i fylkestingsmøtet den 18. oktober om at administrasjonen skulle utrede et forslag om det er grunnlag for å gå til søksmål mot staten.

Det er dette arbeidet som nå fullført.

Venter på nye vedtak

Fra fylkesrådmannens side har man gjort seg ferdig med saken, og sakspapirene ligger nå ute på fylkeskommunens nettside.

– Vi får se hva som skje. Nå skal fylkestinget fylkestinget vurdere grunnlaget for om de skal sende et søksmål mot staten, sier kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen i Finnmark fylkeskommune.

Advokatfirmaet Kluge påpeker at de ikke har forutsetninger for å uttale seg om det vil være klokt eller hensiktsmessig av Finnmark fylkeskommune å gå til sak mot staten.

– Dette er til syvende og sist en politisk vurdering som må gjøres på politisk nivå i fylkeskommunen. Det vi som advokater kan bidra med er avklaringer og opplysninger av rettslig art. som vi antar vil inngå i den samlede vurderingen av om søksmålsvarsel bør inngis, skriver de.

Tidligere har også jusprofessor Eivind Smith gått ut og sagt at han mener vedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark var ulovlig.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Oda Viken

Få med deg Nordnytt med Oda Viken