Nå skal steinraset ryddes

Steinraset som gikk i Lerresfjord i oktober i fjor skal nå ryddes. Bygda i Finnmark har nå vært uten vei i over tre måneder.

Ras Lerresfjord

Tirsdag 20. oktober gikk dette steinraset over Vannbergan i Lerresfjord. Ingen personer eller kjøretøy befant seg i nærheten da raset gikk.

Foto: André Bendixen/NRK

20. oktober gikk et stort steinras har gått over fylkesvei 19 i Lerresfjorden i Alta.

Altafirmaet Anlegg Nord AS får jobben med å rydde vegen etter raset. Vegen skal etter planen kunne åpnes i slutten av april.

Statens vegvesen har, på vegne av Finnmark fylkeskommune, i dag inngått kontrakt til en verdi av 20,9 millioner kroner. Åtte bedrifter hadde levert inn tilbud, skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Starter om et par uker

Vegen til Lille Lerresfjord har vært stengt siden raset 20. oktober, og folk har vært avhengige av båt for å komme til og fra bygda.

Det legges opp til at arbeidet med å sette i stand og sikre vegen kan starte i løpet av et par uker. Toppen av vegskjæringa skal flyttes lenger inn i fjellet og dårlig og oppsprukket fjell skal sprenges bort. Deretter sikres fjellet med bolter og om nødvendig også med nett.

Steinras i Lerresfjord

Lokalbefolkningen må inntil videre bruke båt for å komme seg til og fra Lerresfjord.

Foto: André Bendixen/NRK

Masser dumpes i sjøen

Totalt er det beregnet at 88.000 kubikkmeter steinmasser skal flyttes bort, noe som tilsvarer nesten 9000 lastebillass. Mesteparten av massene skal dumpes i sjøen nedenfor rasstedet.

Sist gang det gikk ras, i 2005, gikk det nesten et år før veien var ryddet og åpnet igjen.

Omtrent 20 personer er bosatt i Lille Lerresfjord. I tillegg er det mange som har hytter og fritidsboliger i området.

Nyheter fra Troms og Finnmark