Nå skal psykologene studere skred

Et nytt senter for snøskred i Nord-Norge skal forebygge dødsulykker i fjellet.

Ras i Kviby

SKUTER: Kjøring med skuter skal i framtiden inn i forskningen. Bildet er fra 2014 da den 21 år gamle altaværing omkom i en skredulykke.

Foto: Rolf Jakobsen

De siste årene har det vært flere dødsfall i Nord-Norge enn tidligere på grunn av skred.

I gjennomsnitt omkommer tre til fem personer i Norge i snøskred hvert år.

Norges arktiske universitet Alta

SNØSKREDSENTER: Fagmiljøene som jobber med snøskredforskning skal nå koordineres fra Alta.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

– Nå skal fagmiljø innenfor forskning samle trådene, sier Carsten Rolland, instituttleder ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, campus Alta.

De skal ha en koordinerende rolle for flere forskningsmiljø innen skred både i Troms og i Finnmark.

– Vi ønsker at kunnskapen skal være lettere tilgjengelig gjennom et senter eller en portal. Flere dødsulykkene skjer nå under friluftsaktiviteter. Mange er nå aktive toppturgåere, og hvis vi kan bidra til at de ferdes litt sikrere, så mener vi det er en del av vårt samfunnsoppdrag, sier han.

Skred Nordreisa

DENNE UKEN: En mann i Nordreisa kommune ble funnet omkommet under 2,4 meter snø denne uken. Flere kamerater hadde i timer lett etter vedkommende uten å finne han. De meldte om et skred hvor de så skuterspor inn i skredet.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Forsker på psykologi

NVEs snøskredvarsling skal være en del av dette, men også psykologiforskningen skal med. Der forskes det på det som kalles «den menneskelige faktoren».

– Mange vet rent objektivt hvilke terreng som fører til skred. Likevel så velger de å kjøre der. Hvorfor tar vi slike beslutninger? Hvorfor tar enkeltpersoner eller en gruppe en slik avgjørelse? Denne type kunnskap trenger vi å utvikle mer, sier han.

Ungdom på skuter

Rolland mener at et slikt senter nå vil være forebyggende og kunne endre holdninger til naturglade nordmenn.

Han forklarer at også motorisert ferdsel med skuter i Nord-Norge er en del av problematikken.

– Men vi ser at det skjer en holdningsendring blant ungdommen. Det er basert på kurs og kunnskap om skred, og vi ser at ungdommen er opptatt av å ha utstyr som kan hjelpe hvis ulykken skulle skje, og at en kan bruke utstyret. Så vi er overbevist om at dette vil bidra til å endre holdninger, sier han.

snøskuterspor

PSYKOLOGI: I skredsenteret skal man samle forskere som både ser på de naturlige årsakene til skred, men også de menneskelige faktorene, som gruppepress og individuelle vurderinger, skal forskes mer på.

Foto: Fredrik Norum / NRK