Nå skal bussene i Norge bli like

I dag går bussene ut på dato når kontrakten i et område utløper.

Buss

Se TV-reportasje om standardisering av bussene i Norge.

– Ja, det er en kjempefin stoppknapp. Den er overalt den, sier den fornøyde busspassasjer Sveinbjørn Johnsen i Tromsø.

– Hva synes du om standarden på Tromsø-bussene?

– Jo, det er fine busser.

– Ingenting du reagerer på, som for eksempel for kort avstand mellom setene?

– Nei, sier busspassasjeren.

Sveinbjørn Johnsen

Sveinbjørn Johnsen er fornøyd med bussene i Tromsø.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Det er små detaljer, men det er avgjørende for hvor bussene kan brukes i landet.

Det finnes over 100 forskjellige bussmodeller i Norge. Nå skal bussene standardiseres, og målet er å komme ned til rundt 15 bussmodeller.

– Det som er ulempen i dag er at du har nye busser som ikke kan brukes andre steder, fordi at de ikke er tilpasset kravene i de ulike fylkene. De bussene som vi bruker i Tromsø i dag, kan vi for eksempel ikke bruke i Nordland og i Oslo. Det er den store utfordringa, bussene er gått ut på dato når kontrakten i ett område utløper, sier driftssjef i busselskapet Nobina i Tromsø, Magnar Nilssen til NRK.

Når fylkene skal kjøpe busstjenester er de tekniske spesifikasjonene i anbudene veldig forskjellig.

Magnar Nilssen

Magnar Nilssen, driftssjef Nobina Tromsø.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Her har man definert at det skal være en stoppknapp og ikke ei snor du drar i. Alt fra stoppknapper til avstand mellom setene er definert i kontrakten, slik at det er bestemt. Det må operatører, busselskap og leverandører forholde seg til. Det er veldig mange detaljer i dag som burde vært unngått. Det burde være standard, enten du kjører bytrafikk i Tromsø, Trondheim, Bergen eller Bodø.

Kurt Bones er daglig leder i Troms Fylkestrafikk, som er det fylkeskommunale organet som utarbeider samferdselsanbudene i Troms.

– Vi er positiv til en ny standard. Vi har også deltatt i arbeidet med utarbeidelse av den nye standarden, så vi hilser standardiseringen velkommen, sier han.

– Hvor viktig er det å få en slik avtale på plass?

– Det forenkler arbeidet litt i forhold til utarbeidelse av busspesifikasjoner i anbudene våre. Det gjør det også enklere å bytte busser mellom fylkene, sier han.