Hopp til innhold

Klart for genmodifisert laks

Et amerikansk firma har søkt om å få selge laks som er genmodifisert for å vokse raskere.

Genmanipulert laks

Bildet viser størrelseforskjellen mellom en genmodifisert og en ikke-genmodifisert laks av samme alder. (foran).

Foto: AquaBounty

Norske forskere er sterkt kritiske til de amerikanske myndighetenes behandling av søknaden.

– Det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) baserer sin avgjørelse på om produktet gir direkte bivirkninger og om laksen har målbare avvik fra annen laks, sier Frank Asche, professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger til nettestedet forskning.no

– Det er en snever prosedyre. Den tar ikke hensyn til de viktigste effektene av en godkjenning av den genmodifiserte laksen, sier Asche.

Asche er sammen med andre forsker at FDA må ta hensyn til effektene det kan gi om det blir lov å selge den genmodifiserte fisken.

Bedre folkehelse

Frank Asche

- De amerikanske prosedyrene er for snevre, mener professor Frank Asche.

Foto: Ida Gudjonsson, Universitetet i Stavanger.

På plussida er mulighetene for bedre folkehelse. På minussida er faren for ekstra miljøpåvirkning.

Hele poenget med å endre genene til laksen er at den skal vokse raskere. Det vil gi lavere produksjonskostnader. Dermed kan det kan produseres mer av laksen som kan selges billigere.


– Historien viser at lavere priser fører til at flere spiser laks. Det er dokumentert at konsum av laks har en positiv helseeffekt, påpeker Asche.

Laks i stedet for storfe

Billigere laks kan bety at forbrukerne bytter ut storfe med laks. Det kan gi en miljøgevinst.

– Hvis folk bytter ut rødt kjøtt med laks, vil de fleste mene at det er positivt. For eksempel har storfekjøtt et stort klimaavtrykk. Det kreves mer energi å produsere det enn laks. Hvis genetisk modifisert laks utkonkurrerer de rette produktene, vil det kunne gi en miljøgevinst, sier Atle G. Guttormsen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Bryter en barriere

I dag er mesteparten av soyaen som produseres i verden genmodifisert.
Laks som genmanipuleres betyr at en barriere blir brutt.

– Det kan resultere i at det blir tillatt med andre genmodifiserte dyrearter tror professor Frank Asche.

Dersom produksjon av genmodifisert mat øker, vil det bety flere genmanipulerte ingredienser i mat som importeres til Norge, mener han.