Nå kan uønskede personer hindres i å oppholde seg på Svalbard

Regjeringen vedtok fredag endringer i norsk regelverk som gjør det mulig å hindre uønskede personer opphold på Svalbard.

Longyearbyen lufthavn

Det blir vanskeligere å få lov til å lande og oppholde seg på Svalbard.

Foto: Bernt Olsen / NRK

Forskriften trer i kraft umiddelbart, og det jobbes nå med å få på plass et permanent regelverk.

– Dette er gjort for at vi skal overholde våre internasjonale forpliktelser og for å sikre regelverk som er likt i hele Norge, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) til NRK.

Bortvises av sysselmannen

Justisminister Anders Anundsen (Frp)

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen sier at lovendringen er gjort for å få like regler over hele Norge.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Det nye regelverket innebærer at sanksjoner og restriktive tiltak Norge har sluttet opp om kan håndheves i hele landet, inkludert på Svalbard.

Hva betyr dette i praksis?

– Regjeringen har i statsråd vedtatt endringer i norsk regelverk for at det skal være mulig å hindre listeførte personer å oppholde seg på Svalbard. Dette gjelder personer som er underlagt reiserestriksjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd eller som omfattes av internasjonale restriktive tiltak som Norge har sluttet opp om, forklarer Anundsen og legger til:

– Forslaget innebærer at slike personer skal bortvises av sysselmannen ved innreise eller på et senere tidspunkt.

Den midlertidige forskriften skal senest opphøre 31. august 2016. Det vil jobbes for et permanent regelverk frem til den tid.

Visestatsminister dukket opp

I april i år dukket den russiske visestatsminister Dmitrij Rogozin opp på Svalbard.

Dmitrij Rogozin

Russlands visestatsminister Dmitrij Rogozin kom på et noe uønsket besøk til Svalbard i vår.

Foto: Twitter

Rogozin er ikke ønsket i EU fordi han har vært aktiv med å oppfordre til folkerettsbrudd i Ukraina og på Krim. Statusen som "ikke ønsket" gjelder også i Norge.

– Har dette sammenheng med at den russiske visestatsministeren i vinter dukka opp på Svalbard?

– Dette er gjort for at vi skal overholde våre internasjonale forpliktelser og for å sikre et likest mulig regelverk i hele Norge, svarer Anundsen.