Nå kan du sjekke om du har kommet inn på studievalget ditt

Stabile søkertall til Universitetet i Tromsø, og studiet med flest søkere er rettsvitenskap.

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø hadde totalt 16.530 søknader om studieplass, 400 flere enn i fjor.

Foto: Helge Hansen / NTB scanpix

Inntaket for høyere utdanning er klart, og du kan nå sjekke om du kom inn på ditt førstevalg på hjemmesidene til Samordna Opptak.

Tallene for årets opptak viser at det er stabile søkertall til Tromsø. 4374 personer har fått tilbud om studieplass ved universitetet.

Fiskenæring er framtiden

Den nye trenden kan synes å være utdanninger innen fiskenæringen, viser tallene.

Fiskerikandidatstudiet har tatt opp 75 personer, og det er mange på venteliste. På studiet akvamedisin er det også en stor økning i antall søkere. Tallene fra Samordna Opptak viser at det var 134 søkere til 10 studieplasser. Likevel har 26 personer fått tilbud om plass.

– Det er spesielt, og det ser ut som at også ungdom ser at fisk er en stor fremtidsnæring. Ikke bare i nord, men i hele landet, sier rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk til NRK.

Også på fiskeri- og havbruksvitenskap var det 481 søkere til 60 studieplasser, på biomedisin 398 søkere til 25 plasser og miljøledelse og forurensningsbiologi har 82 søkere til 25 plasser.

– Fiskehelse har hatt en kjempestor økning, sier Husebekk.

Anne Husebekk

Rektor ved UiT, Anne Husebekk, er fornøyd med søkertallene til universitetet.

Foto: Petter Strøm / NRK

Poenggrenser og søkertall

Studiene med høyest poenggrense ved universitetet er medisin (66,2), odontologi (64,5), og rettsvitenskap (56,6).

Deretter ligger ergoterapeut (54,8), sykepleier (54,6) og energi, klima og miljø (53,8).

Utdanningsområdene med flest søkere på landsbasis er helsefag og samfunn. Lokalt har rettsvitenskap flest søkere, 2684 personer har søkt på 150 plasser.

Mange søkere fra sør

Rektor Husebekk er fornøyd med søkertallene, og sier det er spesielt gledelig med mange søkere med adresse sør for Nordland.

– Det er gledelig at det er flere studenter sørfra som ønsker å studere ved universitetet enn tidligere, det er gøy at UiT appellerer til ungdom sørpå, sier hun.

Hun sier at universitetet ønsker seg flere studenter fra Sør-Norge.

– I år har vi 4–5 prosent flere studenter fra sør enn tidligere. Vi håper det er et uttrykk for at både studiene i Tromsø er fristende, men også at Tromsø som studieby er attraktivt, sier Husebekk.

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Harstad har hatt 25 prosent økning på søkere de fem siste årene.

Foto: Mathis Eira / NRK

Studier som speiler behov

Høgskolen i Harstad har de fem siste årene hatt en økning på 25 prosent, og 21,9 prosent bare fra i fjor. Rektor Bodil Olsvik tror det skyldes studieportføljen de har.

– Vi har studier som generelt speiler behovene vi har i samfunnet, særlig har vi mange utdanninger innen helsefag, sier Olsvik til NRK.

Høgskolen har lange ventelister på alle helse- og sosialfag, og på bachelor i internasjonal beredskap.

– Internasjonal beredskap er en bachelor som har vært veldig populær fra dag én. Studiet fokuserer på beredskap og beredskapsplanlegging, sier Olsvik.

Studiet hadde over 300 søkere til 55 plasser.