Kan bli skuterforbud i Kilpis

Den finske naturvernorganisasjonen Saanan luonnon ystävät ønsker at Saana-Jehtas-Halti-området skal bli omgjort til nasjonalpark. Dermed kan det spøke for fremtidig skuterkjøring i Kilpisjärvi.

scooter kilpis

Dersom naturvernere får viljen sin, kan skuterkjøring i Kilpis bli forbudt.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Ordføreren i Enontekiö kommune Mikko Kärnä sier til NRK at de fra kommunen sin side vil gjøre alt for å motarbeide nasjonalparkplanene. Over 70 prsoent av kommunens areal er allerede vernet på en eller annen måte, og noen nasjonalpark til Kilpisjärvi har kommunen ikke råd til.

– Norske skuterturister er meget viktige for oss og de holder liv i bedriftene i Kilpisjärvi. Hvis norske skuterfolk forsvinner, dør Kilpisjärvi ut, sier ordfører Mikko Kärnä.

(Artikkelen fortsetter under)

hytter kilpis

Hytteeierne tror et skuterforbud kan gjøre ting vanskelig for dem.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

– Ikke behov for noe «oververn»

– Naturverdiene er selvsagt veldig viktige for oss de også, men skutertrafikken foregår i ordna former på merkede løyper. Vi har ikke behov for noe «oververn» av området, fortsetter Kärmä som også har informert finsk miljøverndepartement om kommunens standpunkt.

Sigmund Steinnes, ordfører i Storfjord kommune, har hytte i Kilpis, men bruker naturen mest på egen maskin – til fots eller på ski. Som hytteeier er han likevel bekymret for hvilke konsekvenser skuterforbudet kan medbringe for Kilpis.

– Servicetilbudene på Kilpis er i dag på et minimum! Jeg hadde håpet på at man skulle videreutvikle Kilpisjärvi med ennå flere servicetilbud, for eksempel skitrekk med mer.

– Litt vilt og uhemmet i perioder

Naturvernorganisasjon Saanas venner ønsker å fjerne eller sterkt begrense skuterkjøringen fra et unikt naturområde, og sier at det i praksis ikke eksisterer noen reell kontrollvirksomhet av skuterkjøringen per i dag. Det kjøres også mye utenom løypene.

– Hva slags erfaring har du av skutertrafikken på området hvor over 90 % av skuterførere er nordmenn?

– Det kan være litt vilt og uhemmet i perioder her i Kilpisjärvi, men skuterkjøringen hadde sett mer positivt ut om man fikk regulert trafikken skikkelig. Jeg tror både norske turister og de fastboende finlendere skulle gjerne ønske at skutertrafikken ble regulert i bedre former, sier ordfører Sigmund Steinnes.

– Et skudd for baugen for hytteeierne

Ronny Bøckmann fra Tromsø eier også hytte i Kilpis og har investert mye i familiens fritidsbolig. Familien har brukt mye tid i Kilpis i løpet av de siste 12 årene og det er spesielt motorsporten som har engasjert barna. Skuterkjøring er en viktig hobby for familien som tilbringer 70- 80 døgn i Kilpisjärvi hvert år. Brorparten av de som har hytte i Kilpisjärvi er også skuterentusiaster.

– Så et mulig skuterforbud høres ikke godt ut, sier Ronny Bøckmann.

– Min første tanke var at her har det nok forsvunnet noen hundre tusen, om ikke en million, om et sånt vedtak ble til en realitet. Dette er nok et skudd i baugen for mange av de som har hytte her og som har satset på Kilpisjärvi på grunn av skuterlivet.

– Ikke få panikk!

– Vil du selge hytta om skuterforbudet ble et faktum?

– Det er et standpunkt som må overveies veldig nøye, men det er jo masse hytter ledig på norsk side både i Fjellandsbyen og Malangen. Og selv om det ikke er mulig å drive skuterkjøring der så har de i hvert fall slalåmbakke og andre tilbud.

– Men nå må vi vente og se, og ikke få panikk, sier Ronny Bøckmann.

Nordmenn ønsker rask avklaring

Eiendomsmegler Ivar Nerdal fra Tromsø eier også hytte i Kilpis. Han er positivt innstilt til at man i Finland ønsker å ivareta naturverdiene, men håper på at usikkerhetsmomentene knyttet til disponering av området ikke blir for langvarige.

– I det lange løp ser jeg det som positivt at denne diskusjonen om mulig nasjonalparkstatus er med på å bevisstgjøre myndighetene og befolkninga rundt hvordan de kan utnytte de ressursene de har, og ikke minst hvordan de bør ta vare på dem, sier Nerdal.

Han mener at det uansett er viktig å få informasjon, fordi all usikkerhet er ugunstig for verdiene.

– Det er viktig at vi ganske snart får konkretisert hva som eventuelt ligger i nasjonalparkplanene hvis Finland ønsker å gå den veien, sier eiendomsmegler Ivar Nerdal.

  • Hva synes du om et skuterforbud i Kilpis?