Hopp til innhold

Nå blir det DAB-dekning på fjellovergangene

NRK har besluttet å bygge ut DAB-dekningen en rekke steder i Finnmark. Det betyr en bedring i radiodekningen langs veinettet blant annet i Mehamn, Skallelv og Øksfjordbotn.

Kolonnekjøring Hemsedalfjellet 2008

Den nye utbyggingen vil medføre en stor bedring i radiodekningen langs veinettet. Flere fjellovergangen vil få solid radiodekning.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

For første gang i historien vil finnmarkingene snart kunne kjøre strekningen fra Tana bru til Karasjok, uten å miste radiosignalene i bilen undervegs.

Gjør justeringer i Finnmark

Flere nye DAB-sendere skal i løpet av neste år settes opp i hele fylket. Flere strekninger som i dag ikke har god nok FM-dekning vil i framtiden være dekket av digitale radiosignaler, opplyser Petter Hox, sjef for radiodistribusjon i NRK.

Nettstedet radio.no

Nettstedet radio.no er opprettet for å promotere digitalradio i Norge.

Foto: radio.no

– 99,5 prosent av Norges befolkning har i dag dekning fra nasjonale DAB-nett, i tråd med myndighetenes krav til dekning. Vi er nå i en fase der vi ser på muligheten for forbedringer ut over dette. Etter å ha gjort målinger av DAB-dekningen i Finnmark, gjør vi nå justeringer, sier Hox.

Flere fjelloverganger prioriteres

Den nye utbyggingen vil medføre en stor bedring i radiodekningen langs veinettet. Flere fjellovergangen vil få solid radiodekning, noe som betyr en vesentlig kanal-økning og økt beredskap.

I tillegg bedres dekning i tettsteder som Mehamn, Skallelv og Øksfjordbotn.

I grensestrøkene mellom Tana bru og Karasjok vil det for første gang i historien bli sammenhengende radiodekning. Dette området har aldri hatt sammenhengende FM-dekning.

Dekningskart

Med dette utstyret sjekkes DAB-dekningen i Finnmark.

Foto: Sigurd Steinum

Her er strekningene som vil få bedre radiodekning i løpet av neste år:

  • Karasjok – Tana bru (E6)
  • Kautokeino – Karasjok (riksveg 93/92)
  • Alta – Kautokeino (riksveg 93)
  • Pasvikdalen (Svanvik – Nyrud) (fylkesveg 885)
  • Kongsfjordfjellet (sender på Gednje settes etter planen i drift i månedsskiftet november/desember 2015) (fylkesveg 890 og 891)
  • Olderfjord – Nordkapp (E69)
  • Olderfjord – Havøysund (fylkesveg 889)
  • E6 over Sennalandet