Hopp til innhold

Nå avsløres sannheten om kraftskandalen

Mandag morgen klokken 09 begynner rettssaken i tingretten i Stockholm. Da skal det avsløres hvordan Troms Krafts tidligere datterselskap Kraft & Kultur i Sverige endte med skandale og tap på over 1,7 milliarder kroner.

Video Avgått toppsjef i Kraft & Kultur

Tidligere administrerende direktør for Kraft & Kultur, Boris Benulic, er en av dem som må svare for seg i retten de kommende månedene.

Foto: Nyhetsspiller

På tiltalebenken sitter fire tidligere ansatte, med tidligere administrerende direktør for Kraft & Kultur, Boris Benulic, i spissen.

Uvanlig forretningsidé

Det som så ut som et eventyr for Troms Kraft, endte i et mareritt som holdt på å ødelegge Nord-Norges største energiselskap økonomisk.

Det hele startet med en uvanlig idé på begynnelsen av 2000-tallet: Å selge kulturprodukter og økologiske produkter – sammen med fornybar strøm.

For å lede selskapet i Sverige ble Boris Benulic ansatt. Han er tidligere journalist og næringslivsleder. Han var skribent i avisa Metro, TV-reporter og jobbet med markedsføring i forlag, Volvo og Arbeidsmarkedsstyrelsen i Sverige.

Elsket av sjefene

Han ble elsket av sjefene i Troms Kraft – i alle fall de første årene. Han kunne vise til utrolig fine resultatet i Kraft & Kultur. Flere hundre svenske kommuner kjøpte strøm av selskapet. Alt så bra ut. Omsetningen gikk til værs. Det var halleluja i lokalene til Troms Kraft på Tomasjord i Tromsø.

Selskapet sponset kulturelle festivaler, seminarer og kunstutstillinger, Nationaltheatret og Festspillene i Bergen.

Benulic & Co. flyttet fra en liten leilighet til stadig finere kontorer i Haymarket sentralt i Stockholm, og videre til World Trade Center og til enda større lokaler i Globen i Sveriges hovedstad.

På bokmessen i Göteborg kom man ikke utenom Kraft & Kultur. Sjefen menget seg med kulturpersonlighetene i Sverige; Mankell, Läckberg og Edwardsson – og de tilbød fair trade klær og sko, rockabilly og amerikansk bourbon, jukeboks og flipperspill. Og mye mer.

Ante ingenting

Tidligere styreleder, Knut Einar Olsen, har sagt til Svenska Dagbladet at Benulic var en døråpner.

– Samarbeidet gikk veldig bra. Kraft & Kultur ble en suksesshistorie frem til 2011.

Olsen sier til avisen at styret ikke ante noen ting.

Regnskapstallene ble blåst opp, spesielt posten «Påløpne, men ikke fakturerte inntekter». Noen stusset over dette. Da var svaret fra Kraft & Kultur i Sverige at inntektene skulle altså komme.

– Strømmen var levert, men ikke fakturert, sa Benulic.

Men inntektene fantes ikke. Så enkelt ble alle lurt.

Avisa Nordlys hadde flere kritiske reportasjer om regnskapene til Kraft & Kultur, og de enorme utstående fordringene. Dette ble imidlertid avvist av ledelsen i Troms Kraft. Alt var i orden.

Ifølge aktor Lennart Gollard i Ekobrott i Sverige har Benulic manipulert regnskapspostene. Et reelt tap fremsto som overskudd i regnskapene.

Avviser all skyld

Dette avviser forsvareren til Benulic, Hans Strandberg. Han mener at påtalemyndigheten har misforstått spørsmålene og beregningene rundt kraftsalget. Han mener at Benulic ikke har gjort noe galt, og fastholder at han ikke er skyldig.

Allerede i 2004 fikk revisoren i Kraft & Kultur sterke mistanker om at noe var galt. Det endte med at vedkommende ble byttet ut. Men hun tok kontakt med konsernrevisor i Troms Kraft som begynte å stille ubehagelige spørsmål.

Da gikk Boris Benulic til motangrep.

«Men nå må luften renses, det prates for mye dritt og min tid er begrenset og mitt liv for kort for drittprat», heter det i en e-post fra Benulic til styret.

Han skrev at den forrige revisoren var fullstendig inkompetent og at konsernrevisor ikke skulle komme og mase i etterkant. Kraft & Kultur hadde alltid strevet etter et levende organisk samarbeid med vårt morselskap og nå var Benulic «hellig forbannet» på tonen i konsernrevisors brev, på at det ble stilt spørsmål ved hans forstand og naturligvis, hvis styret ville så stilte han sin plass til disposisjon.

Han fikk bli.

Den avgåtte toppsjefen i Troms Kraft - eide "Kraft & Kultur" innrømmer at han gjort feil, men han avviser at har gjort noe kriminelt.
Vi møtte i dag den hardt pressede Boris Benulic (benulisj) hjemme i Stockholm.

Boris Benulic snakket ut om saken i 2011.

Troms Kraft sendte også to styremedlemmer til Stockholm som leverte hva de kalte en granskingsrapport. Konklusjon: Ingen ting å bekymre seg over. Kraft & Kultur var som et eventyr.

Men også revisorene har fått kritikk, blant annet av det norske Finanstilsynet som mener han burde ha dobbeltsjekket svenskene

Men så sprakk saken.

Ble varslet i 2011

Fredag den 11. november 2011 ble tidligere konsernsjef Oddbjørn Schei varslet i en e-post fra de to ansatte ved økonomiavdelingen til Kraft & Kultur om at noe var riv ruskende galt i regnskapene.

«Hej!

Jag og (LJ) har per i går den 10.11.2011 upptäckt avvikelser i redovisingen av sådan alvorlig grad at vi känner att det er vår skyldighet att rapportera dette til er.

Vi bedømmer att den redovisa upplupna intäkten per den 30 september inte är rättvisande. Dette medför att bolagets resultat inte heller är rättvisande. Vi bedömer att situasjonen är mycket alvorlig.

Dette har även påtalats för Boris Benulic i går. ...

MvH JL og LJ.»

Handelssjefen og den en innleid CFO i Kraft & Kultur

JL jobbet som handelssjef, mens LJ var innleid CFO i Kraft & Kultur

Men så sprakk saken. Troms Kraft kom i store økonomiske problemer. For å berge seg, solgte selskapet deler av deres kraftproduksjon til et svensk selskap i Östersund. Eierne av Troms Kraft, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune fikk ikke lenger utbetalt utbytte i 100-millionersklassen.

Avslørende gransking

Det ble satt i verk en omfattende gransking av skandalen. Denne granskinga kostet 30 millioner kroner.

I sluttrapporten rettes det en knusende kritikk mot styret, bedriftsforsamling og ledelse i selskapet. Rapporten avdekker manglende styring og kompetanse i bedriften.

Regnskapsfeil i Troms Kraft kunne vært oppdaget flere år før, ifølge en gransking av selskapet.

Rapporten viser at et tap på 2 milliarder kroner kunne vært unngått.

Konsernsjef Schei gikk av

Oddbjørn Schei

Oddbjørn Schei trakk seg som konsernsjef i Troms Kraft i 2012.

Foto: Bernt Sønvisen/Troms Arbeiderparti

I juni 2012 kunne NRK melde at Oddbjørn Schei ville gå av som konsernsjef i Troms Kraft.

Hovedårsaken til at han gikk skyldes kritikken som ble reist mot ledelsen i Troms Kraft i granskingsrapporten etter regnskapsskandalen i Sverige.

Høsten etter gikk styret – ledet av tidligere statsråd og leder i Senterpartiet, Odd Roger Enoksen – av etter den harde kritikken fra granskeren.

Mye ble virvlet opp i TK. Ikke minst ei utbetaling på 200.000 kroner til et prosjekt i regi av Senterpartiet. Denne saka ble etterforsket som forsøk på korrupsjon av Økokrim, men henlagt.

Troms Kraft visste ikke at pengegaven de ga til et energiprosjekt i virkeligheten var partistøtte til Senterpartiet. 
Det er konklusjonen i en rapport fra revisorene i Ernst og Young som har gjennomgått Troms Krafts rolle i saken.
Selskapet sier nå at alle kortene er lagt på bordet:

Ord mot ord mellom Troms Kraft og Senterpartiet.

Overskudd i fjor

Troms Kraft har de siste åra vært gjennom en omfattende omstilling etter skandalen med Kraft og Kultur. Det svenske datterselskapet har skiftet navn og profil, og har kommet seg ut av tapsbringende kontrakter. I Norge er antatt ansatte blitt kraftig redusert.

Konsernet kunne tidligere i uka for første gang på fem år presentere et positivt økonomisk resultat. For 2014 ble overskuddet før skatt på 168 millioner kroner. Selskapet har solgt seg ut av mange selskaper, og vil også kvitte seg med Nord-Norge største vindpark som er bygd på Vannøya i Karlsøy.

Rettssaken som starter i Stockholm i morgen gjelder ikke Troms Kraft, men tidligere ansatte i datterselskapet i Sverige. Det er satt av cirka to måneder til rettssaken, som følges med stor interesse.

Men det blir flere rettslige prosesser i tida framover, med søksmål og motsøksmål mot revisjonsselskaper.