Hammerfest tar imot 140 flyktninger

Allerede onsdag vil rundt 140 flyktninger ankomme Hammerfest.

Hammerfest

Allerede onsdag vil rundt 140 flyktninger ankomme Hammerfest, hvor de først innkvarteres på hotell før riggen står klar.

Foto: Allan Klo

– Vi har fått en henvendelse fra UDI og Hero med anmodning om å ta imot flyktninger, sier ordfører i Hammerfest, Alf E. Jacobsen.

Flyktningene ankommer Hammerfest allerede i morgen.

Alf E. Jakobsen

Ordfører i Hammerfest kommune, Alf E. Jacobsen ønsker nå å avlaste Sør-Varanger med de flere hundre menneskene som flykter fra Syria via Russland til Norge.

Foto: Arbeiderpartiet

– Det som vi nå har fått beskjed om fra regiondirektøren er at det vil være busser som blir sendt til Hammerfest med 140 flyktninger ombord, de vil være her iløpet av onsdagen.

Skal bo i rigg

Flyktningene skal innkvarteres på en av Statoil sine boligrigger på Rossmolla i kommunen.

Brakkerigg

De rundt 140 syriske flyktningene skal bosettes i en av Statoil sine boligrigger.

Foto: Allan Klo / NRK

– Det vil si der er en avtale mellom Statoil, der de har stilt 170 rom i en boligrigg de har av ganske ny dato, som kan brukes for transittmottak for flyktninger, sier ordføreren.

Det er snakk om en kortsiktig innkvartering på 7-10 dager før flyktningene skal transporteres videre til mer permanente mottak enten i Nord-Norge eller lenger sør i landet.

På grunn av den pressede situasjonen i Sør-Varanger vil rundt 140 flyktninger ankomme Hammerfest allerede onsdag.

I første omgang vil disse bli innlosjert på hotell i påvente av at brakkeriggen på Rossmolla kan tas i bruk.

Pulje med flyktninger på Storskog grensestasjon, Sør-Varanger

I Sør-Varanger er det nå så stort press på Storskog grensestasjon, at de må innkvarteres i telt mens de venter på å bli registrert og sendt videre.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Må innkvarteres i telt

Kommunen har sett hvor presset Sør-Varanger i Øst-Finnmark er, hvor flere hundre flyktninger kommer via Russland.

Det kommer nå så mange asylsøkere over grensen at de må innkvarteres i telt mens de venter på å bli registrert og sendt videre.

– Det kommer flere og flere. Det ser ikke ut som det vil roe seg den nærmeste tiden, sier Stein Kristian Hansen, politioverbetjent i Østfinnmark politidistrikt til NTB.

Det er nødvendig med rask uttransportering av totalt 300 flyktninger fra kommunen i øst, for å kunne ta imot nye som kommer over grensa.

Inntil 170 av disse har Hammerfest sagt at de nå kan ta imot.

– Vi synes situasjonen er kritisk både for flyktningene og utfordrende for Sør-Varanger samfunnet, så vi har bestemt oss for å gjøre de vi kan for at vi kan ta de imot så raskt som mulig, sier Jacobsen.

– Vi ser at det er kork i Kirkenes nå med uttransportering av flyktninger. Vi synes vi må gjøre det vi kan.