Hopp til innhold

Myggen i nord blir enda verre med klimaendringer

Bittelitt varmere, og myggsvermene i Arktis vil øke dramatisk. Forskerne mener reinen vil lide mest.

Nærbilde av mygg og myggstikk

STADIG MER: Myggsvermene som plager mennesker og dyr i Arktis vil bli enda større med framtidige klimaendringer. I det minste vil de ikke spre smittsomme sykdommer.

Foto: Colourbox/Ut i naturen (Montasje)

I arktiske strøk kan en sverm av mygg dekke all din nakne hud på få sekunder. Men som om Finnmark, Grønland og Alaska ikke var plaget nok fra før:

Klimaendringene vil gjøre at myggen vokser fortere, klekker tidligere og overlever lenger som voksne insekter.

En temperaturøkning på 2 grader vil gi minst 50 prosent større myggsvermer i Arktiske strøk. Det mener forskere fra Dartmouth College, som har studert myggens respons på varmere vær både i laboratoriet og i naturen.

Feltstudien er gjort på Grønland, men forskerne mener studien er relevant for Skandinavia også.

Reinsdyr

Reinen kan ikke rømme unna myggsvermene når den har små kalver. Derfor er det en fordel for myggen å klekke samtidig med kalvingen.

Foto: Einar Fortun

Unngår å bli spist

Arktiske strøk varmes opp omtrent dobbelt så fort som resten av kloden, og det er snøsmeltingen om våren som er startskuddet for dyrelivet.

Mygglarvene lever typisk i grunne smeltevannsdammer. Der er hovedfienden deres vannlevende biller. Når det ble varmere om våren, vokste myggen fortere og klekket to uker tidligere enn normalt. Dermed var de mindre utsatt for å bli spist av biller.

Grusom og nådeløs

Samtidig var det rikelig med mat når de klekket: Nyfødte reinkalver med tynn pels er et lettvint bytte, og flokken kan heller ikke rømme fra myggen av hensyn til kalvene.

Lauren Culler, en av forskerne bak studien, beskriver myggen som nådeløs.

– Det er ikke så mange dyr de kan suge blod av i Arktis, så når de først finner et, er de grusomme. De er nådeløse. De stopper ikke. De bare fortsetter å gå etter deg, sier hun til National Geographics nettside.

Skremmer reinen fra beitet

Mygg

Store mengder mygg vil ofte klekke samtidig i nordlige strøk.

Foto: Roger Manndal, NRK

Økningen av blodsugere vil gå hardt ut over bestanden av rein, mener forskerne. Blodtapet i seg selv er ikke det verste. Når insektene angriper, vil reinen flykte til snøflekker eller forblåste topper for å slippe unna plagen. Dermed blir det mindre anledning til å beite.

I nord består økosystemene av ganske få arter, og myggen er dermed en svært viktig faktor.

Endringer i mengden av mygg og tidspunktet for klekkingen kan få store konsekvenser for mennesker og dyr som blir forfulgt, for planter som pollineres, og for de myggspisende trekkfuglene som drister seg nordover om sommeren.

Studien er publisert i Proceedings of the Royal Society B denne uka.

Hvis det finnes en liten trøst i alt dette: I motsetning til sine slektninger i tropene kan ikke arktiske myggarter smitte mennesker med farlige sykdommer.