Mye tid foran TV og PC svekker skjelettet til unge gutter

Gutter som sitter mer enn seks timer foran skjermen i helgene har lav beintetthet. Det viser en ny helseundersøkelse.

Unge og pc-spill

Datagutter har svakt skjelett enn andre jevnaldrede.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

En helseundersøkelse på unge gutter viser at de som sitter foran TV eller PC i mer enn seks timer i helgene har lavere beintetthet enn jevnaldrende som bruker mindre tid foran skjermen.

Ifølge stipendiat ved UiT, Anne Winther, er dette bekymringsfullt.

– Skjelettet skal være på sitt sterkeste i tenårene, og når gutter allerede da har lav beintetthet, kan det gi uheldige konsekvenser senere i livet, sier Winther til UiTs nettsider.

Bruker mye tid foran skjermen

Hun har gjennom ungdomsundersøkelsen Fit Futures analysert beintettheten til 359 gutter og 388 jenter i alderen 16-18 år, og fått dem til å svare på spørsmål om deres TV- og PC-vaner.

Resultatet viser at ungdommene bruker mye tid foran skjermen i fritida.

I gjennomsnitt bruker jenter 3,2 timer på TV/PC, og gutter bruker 3,8 timer på hverdagene. I helgene er tallet høyere. Da bruker jenter cirka 4,0 timer og gutter 5,1 timer.

– Jo mer tid ungdommene bruker på skjermaktivitet, jo lavere beintetthet har de i forhold til dem som bruker mindre enn to timer per dag i helgene.

Winther forteller at beintettheten hos gutter blir merkbart dårligere når de sitter mer enn seks timer per dag.

– Internasjonale helseregler fra Australia og USA sier at mer enn to timer per dag kan gi negativ helseeffekt, men da særlig med tanke på fedme, og mange av ungdommene i Fit Futures rapporterer at de sitter enda mer enn det.

Motsatt effekt på jenter

For jentene er resultatene mye mer oppløftende. Jenter som bruker mye tid foran PC og TV har nemlig høyere beintetthet enn andre jevnaldrede jenter.

– Resultatene er overraskende, men det kan være flere grunner til dette. Kanskje spørsmålene vi stiller ikke fanger opp jentenes skjermvaner, eller at det finnes biologiske forklaringer på denne kjønnsforskjellen.

Viktig med jevnlig trening

I dag har man lett for å tro at ungdom som bruker mye data har et lavt aktivitetsnivå, men det er nødvendigvis ikke sånn. Anne Winther forteller at ungdom ikke er inaktive.

Nesten halvparten av alle ungdommene i undersøkelsen rapporterte at de deltar i aktiviteter, sport, trening eller konkurranser i løpet av en uke.

Blant de som oppgir mer enn fire timer skjermtid per dag, rapporterer 20 prosent av jentene og 26 prosent av guttene at de også har et høyt aktivitetsnivå – det vil si at de bruker mer enn fire timer per uke til trening/sport/konkurranser.

Ifølge forsker Bente Morseth er det veldig bra at ungdommene trener jevnlig. Forskningen til Morseth ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, viser at de som er aktive får sterkere skjelett i voksen alder.

– Min forskning viser at dersom personer over 20 år trener minst fire timer i uka, får de høyere beintetthet og færre beinbrudd senere i livet, forteller Morseth til uit.no.