Mye nedbør og stor fare for skred

Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen ber folk om å ta sine forholdsregler og følge med på www.varsom.no i forbindelse med de store nedbørsmengdene som er ventet fram til søndag morgen. – Det er viktig å holde alle vannveier åpne. Det vil være stor snøskredfare ute i terrenget – faregrad 4 – på hele Nordensjøland. Det vil kunne gå sørpeskred i Longyeardalen, men etter NVE sin vurdering vil disse ikke true bebyggelsen, heter det i ei melding fra Sysselmannen.

svalbard
Foto: Privat