Muslimkritiske ytringer: – Sandberg mangler kunnskaper om muslimer

Seniorforsker Jacob Høigilt ved PRIO mener Line Miriam Sandbergs statusoppdatering på Facebook er full av faktafeil og gir skjeve fremstillinger av muslimer.

Line Miriam Sandberg

Line Miriam Sandberg, fylkestingsrepresentant i Troms Frp spør på sin egen facebookside hvorfor muslimer rømmer til land med vestlige verdier som mange av dem hater.

Fylkestingsrepresentant for Troms Frp Line Miriam Sandberg kommer med en rekke kraftsalver mot muslimer på sin egen facebookside. Blant annet skriver hun at muslimene ikke ønsker å tilegne seg vestlige verdier som demokrati og likeverd.

Jacob Høigilt

Seniorforsker Jacob Høigilt ved PRIO.

Foto: PRIO

Jacob Høigilt, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO mener at det ofte er slik at jo mindre man vet om et tema, jo sterkere meninger har man.

Han sier Sandbergs utspill er et godt eksempel på dette.

– Et forskningsinstitutt i USA som heter Pew Research Center foretar hvert år meningsmålinger over hele verden om emner som demokrati og verdier. Der går det fram at muslimer over hele verden, også i den arabiske verden, støtter demokrati, frihet og likeverd, sier Høigilt.

– Tullete utspill

I sin statusoppdatering spør Sandberg også hvorfor alle rømmer fra det hun kaller "muslimske land".

ifølge Pew Research Center bor kun 2,4 prosent av verdens muslimer i Europa. Til sammenligning bor mer enn 80 prosent av verdens muslimer i Nord-Afrika, Midtøsten, Asia og i Stillehavsregionen.

Høigilt mener utspillet til Sandberg om at «alle rømmer» er tullete.

– Folk flykter fra alle land der det er krig og farlige situasjoner, så det er tullete å si at det har med en spesiell religion eller etnisk gruppe og gjøre. Å kreve at de skulle bli igjen i landene og la seg drepe er jo helt meningsløst.

Ikke lenger synlig for alle

Sandberg har fått mange kommentarer på sine utspill om muslimer, både positive og negative. Hun skriver ikke noe om hvorvidt synspunktene har sammenheng med terroren som rammet London i pinsen.

NRK forsøkte flere ganger tirsdag å få henne til å svare på kritikken fra Jacob Høigilt, og til slutt sa fylkeslederen i Troms Frp at hun ikke ville kommentere saken overfor NRK.

I løpet av tirsdag ble også Facebook-oppdateringa ikke lenger offentlig synlig.

Nå er det kun Sandbergs vel 3000 "venner" på Facebook som kan lese og kommentere hennes statusoppdatering om muslimer.