Hopp til innhold

Mulig ILA-smitte

Mattilsynet har mistanke om at laksesykdommen ILA har brutt ut i et oppdrettsanlegg i Salangen kommune.

Oppdrettsselskapet Salaks AS har varslet Mattilsynet om økt dødelighet og andre funn i anlegget.

Det kan tyde på at oppdrettslaksen har fått dette svært smittsomme lakseviruset.

Det er nå tatt prøver som er sendt til Veterinærinstituttet for analyse.

Nyheter fra Troms og Finnmark