En til legevakt etter gasslekkasje i Lakselv

Maskinføreren som ble sendt til legevakt er i god behold. Gasslekkasjen var kraftig tåregass fra andre verdenskrig, og er nå overlatt til Forsvaret.

Gassbeholdere fra krigen

Flere av flaskene fra andre verdenskrig inneholder kraftig tåregass. Politi og brannvesen oppholder seg fortsatt på stedet i påvente av bekreftelse fra eksperter i Forsvaret på innholdet i de resterende beholderne.

Foto: Jan Harald Tomassen/NRK

– Vi har identifisert funnet som beholdere med kraftig tåregass, forteller operasjonsleder Asgeir Aule ved Vest-Finnmark politidistrikt.

Det er eksperter hos Forsvaret som har sett på bilder av flaskene som ble funnet i dag tidlig ved Lakselv kirke.

Ansatte hos Forsvaret har identifisert objekter som tåregassbeholdere fra andre verdenskrig.

– Det er sylinderformede beholdere på størrelse med halvlitersflasker som er funnet i forbindelse med gravearbeidet ved siden av kirken, forteller Aule.

Det skal til sammen være snakk om cirka åtte beholdere.

Politiet måtte vente på bekreftelse fra Forsvaret på innholdet i beholderne, da det lenge var usikkert om alle beholderne kun inneholdt tåregass.

Nå er imidlertid gassbeholderne med den kraftige tåregassen fjernet, og Forsvaret vil gjenoppta gravingen i morgen tidlig.

Politiet om gassfunn i Lakselv

Politiet om funn av tåregass-flasker i Lakselv i Finnmark. Video: Tor Even Mathisen.

– Til legevakt med vonde øyne

Både brannvesen og politi rykket i dag tidlig ut etter mistanke om en gasslekkasje i området ved kirken i bygda.

Mannen som kjører gravemaskinen som utfører gravearbeid ved kirken ble sendt til legevakt med smerter og svie i øynene. Han skal nå være i god form.

Også flere beboere i området meldte fra om vondt og svie i øynene.

Den nærmeste boligen til Lakselv kirke ble også evakuert.

– Store eksponeringer av tåregass kan føre til sviende, vonde øyne og hodepine. Det vil gå over etter noe tid, og er ikke å anse som farlig, sier operasjonsleder Asgeir Aule.

Gasslekkasje

Luftforsvaret bekrefter at det er tyske beholdere med CS-gass fra krigens dager. Video: Tor Even Mathisen.

Gasslekkasje ved Lakselv kirke

Både brannvesen og politi rykket i dag ut etter mistanke om en gasslekkasje i området ved kirken i bygda.

Foto: Jan Harald Tomassen/NRK
Utrykningsleder Svein Skogen

Utrykningsleder Svein Skogen og mannskaper fra både politi og brannvesen er fortsatt på stedet ved Lakselv kirke der flere beholdere fra andre verdenskrig ble funnet i dag tidlig.

Foto: Jan Harald Tomassen

– Heldig med vindretningen

Brannvesenet har også hatt røykdykkere på stedet, og flere skal ha kompetanse til å behandle kjemiske stoffer.

Etter konferering med Forsvaret er det likevel klart at det er kraftig tåregass fra krigen som har forårsaket plagene hos folk i Lakselv i dag.

– Vindretningen er heldigvis på vår side, og vi skal fortsatt sørge for å sikre området og fjerne gjenstanden, sier Aule til NRK.

Mannskaper fra både politi og brannvesen vil oppholde seg ved funnstedet til mannskaper fra Forsvaret i Trøndelag er på plass i Lakselv for å ta seg av gassbeholderne.

Deretter vil Forsvaret grave videre med egen maskinfører, slik at Lakselv kirke igjen kan få på plass både vann og kloakk.

Politiet har ledet i dag tidlig trafikken bort fra området rundt Lakselv kirke. Veien er åpen, men folk oppfordres til å holde seg unna stedet til beholderne er fjernet.

Laster Twitter-innhold
Lakselv
Foto: Google Maps