– De nye reglene for vogntog er livsfarlige

Kjørelærer Jan Soltvedt advarer mot nye dekkregler for vogntog. Han mener de er livsfarlige.

Vogntog

Her bremser trafikklæreren hos Nordnorsk Trafikksenter på glattkjøringsbanen. Trekkvogna har vinterdekk mens hengeren er utstyrt med sommerdekk. Hengeren er på vei over i motsatt kjørebane.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

– Jeg ville ikke en gang drømme om å starte ut på vinterføre uten skikkelige vinterdekk både på trekkvogna og på hengeren.

Susanna Karlsson vet hva hun snakker om der hun sitter høyt oppe i førerhytta på det 25 meter lange vogntoget.

Susanna og kollega Hallgeir Pedersen deler på å kjøre traileren mellom Trøndelag og Troms.

Hver dag kjører tusenvis av norske og utenlandske vogntog på norske veier.

Mange av dem har dekk som utgjør en alvorlig trussel. Både for sjåføren på vogntoget og for alle andre som ferdes på veiene.

Framprovoserer sleng på hengeren på vogntog

Møter dødsmaskiner hver uke

Hittil har det gått bra, men ofte har det vært nære på.


– Hver eneste uke havner vi i situasjoner der det kunne ha gått riktig galt. Nesten alltid handler det om møte med utenlandske vogntog. 40 tonn tunge trailere med sommerdekk på hengeren og kanskje vinterdekk på trekkvogna er dødsmaskiner på glatte, smale og svingete norske vinterveier, sier Hallgeir.

Trailersjåfør om dekk på vogntog


– Jeg har ikke tall på hvor ofte jeg har måttet gjøre brå unnamanøvrer for å unngå kollisjon med møtende, vinglende vogntog, sier den erfarne langtransportsjåføren.

Et mareritt i vintermørket

Du sitter bak rattet ute på landeveien. Veien er smal, svingete og det er glatt.

Med få minutters mellomrom møter du et vogntog. 40 tonn masse er i bevegelse og passerer deg med kanskje en meters klaring.

Å bli truffet av et vogntog som veier 40 tonn og kjører i 72 kilometer timen er som å få ei 800 tonn tung slegge i hodet

Nye regler er farlige

Det er bare en måned siden at Norge innførte nye regler for hvordan tunge kjøretøyer skal være skodd på norske vinterveier.

Til nå har utenlandske vogntog hatt lov til å kjøre på sommerdekk, uansett hvor glatt veien var. Det nye er at forhjulene og hjulene som driver bilen skal ha såkalt godkjente vinterdekk.

Men på hengeren kan man fortsatt kjøre med sommerdekk. Eneste kravet er at mønsterdybden er minst 5 millimeter.

Dette er en livsfarlig kombinasjon, sier Jan Soltvedt.

Han er faglig leder ved Nordnorsk Trafikksenter AS. Senteret utdanner sjåfører på tunge kjøretøyer og legger spesielt vekt på sikkerhet.

Møter ofte farlige situasjoner på veiene


– At norske myndigheter tillater vogntog å kjøre rundt på norske vinterveier med sommerdekk på hengeren er inkompetanse på høyt nivå, sier han.

– Det er bare ett ord som beskriver dette: Livsfarlig. Hva som skjer under kraftig oppbremsing på glatt føre er gitt på forhånd.

– Det må gå galt

Iflge Soltvedt bremser trekkvogna mer enn hengeren. Det betyr at hengeren ”skyver” på trekkvogna. Det kan føre til at hengeren begynner å vingle og slår seg ut, enten til høyre eller til venstre.

Se hva som skjer når vogntoget mister kontrollen i den første videoen i saken.

– Det må gå galt. For møtende trafikk kan det bety døden. Det har vi mange eksempler på, sier Soltvedt.

Etterlyser tiltak

– Hva må gjøres?

– Her snakker vi om flere tiltak. For det første må utstyret være i orden. Både trekkvogn og henger må være skodd for vinterføre. Dessuten må alle som skal kjøre tungtransport i Norge være opplært og trent i å kjøre under så vanskelige forhold som vi har i Norge på vinteren, sier kjørelæreren.

– Vi må huske at vogntogene kjører ikke bare på de beste veiene her i landet. De skal ut til den ytterste avkrok på Vestlandet og i Nord-Norge.

Faglig leder Nordnorsk Trafikksenter AS

En av ti har feil og mangler

Norske veier fylles opp av flere og flere trailere. Nesten 90 prosent av varetransporten skjer på lastebiler.

I følge tall fra Tollvesenet kom cirka én million vogntog over grensa til Norge i 2012.

En økende del av transporten skjer med utenlandske vogntog.

– Vi avslører feil og mangler med hvert 10. vogntog som vi kontrollerer, forteller Kjell Bjørn Vinje i Vegdirektoratet.

Dekk og feillasting dominerer

– Dessverre ser vi at de utenlandske vogntogene dominerer statistikken over feil og mangler med dekk og lasting. Utenlandske vogntog representerer store utfordringer på vintervegene, men også norske vogntog har feil og mangler når de stoppes i våre kontroller, sier Vinje.

– Vi ser at det er en del å gå på når det gjelder forsvarlig vinterutrustning også her, sier Kjell Bjørn Vinje i Vegdirektoratet.

Statens vegvesen har i vinter prioritert opp kontrollen med tyngre kjøretøy, blant annet fordi etaten har fått friske penger til kjøretøykontroller.