Vil utfordre norsk suverenitet i fiskevernsonen ved Svalbard

Svalbardtraktaten bør også gjelde i fiskevernsonen rundt Svalbard, mener tysk rederi. Nå prøver de sin sak mot den norske staten i lagmannsretten.

Tråler «Kiel»

Tråleren «Kiel» ble tatt for å fiske for mye hyse ved Svalbard.

Foto: Ra Boe / Wikimedia Commons

Lars Fause

Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause.

Foto: NRK

Det var i september i fjor at den tyske tråleren «Kiel» ble tatt for ulovlig fiske i vernesonen rundt Svalbard. Det var kystvaktskipet «Bergen» som anholdt tråleren i nærheten av øya Hopen.

Det viste seg at tråleren hadde for mye hyse, og rederiet ble ilagt et forelegg på 40.000 kroner, mens skipperen fikk en bot på 15.000, skriver Svalbardposten.

I Hålogaland lagmannsrett mener rederiet Deutsche Fischfang-Union og deres advokat Hallvard Østgård at Svalbardtraktaten også bør gjelde for hele vernesonen rundt Svalbard, som strekker seg 200 nautiske mil rundt øygruppen.

Prinsipiell sak

Utfallet av denne saken er svært viktig for Norge med tanke på muligheten for å regulere fiske i disse viktige havområdene.

Svalbardtraktaten gir blant annet alle landene som har undertegnet traktaten lik rett til fangst og fiske innenfor Svalbards territorialgrense. Østgård mener disse reglene om likebehandling på land også bør gjelde i hele vernesonen på Svalbard.

Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause avviser dette kravet.

– Her er det et tysk rederi som regelrett har bydd Norge opp til dans. De anfører at Svalbardtraktaten er en illusjon, norsk suverenitet er en illusjon og at Norge skal avstå retten til å bestemme over fiskeressursene i fiskevernsonen ved Svalbard. Norge har ikke til hensikt å avstå suverene rettigheter oppe i Barentshavet, sier Fause.

Saken er en viktig prinsippsak for Norge, og jussen som brukes av begge partene i rettssaken er både tung og innviklet.

Trolig til Høyesterett

På tilhørerbenken sitter også ledelsen i rettsavdelingen i Utenriksdepartementet.

Advokat Hallvard Østgård mener rederiet har gode kort på hånda.

– Da Svalbardtraktaten ble etablert så ble verdenssamfunnet sikret de økonomiske utnyttelsesmulighetene der oppe på like fot. Det mener man gjelder også i vernesonen og ikke bare på selve øyene, sier Østgård.

Han forteller at han har snakket med både nasjonale og internasjonale forskere som har vurdert spørsmålet og støtter hans syn.

Østgård føler seg sikker på at saken vil gå helt til Høyesterett.

– Den som taper her vil nok ikke være fornøyd med resultatet og anke saken, sier han.

Eid av islandsk konsern

Det er det store islandske fiskerikonsernet Samherji som eier det tyske rederiet.

Island har lenge protestert mot norsk regulering av fiske i sonen rundt Svalbard.

Rederiets advokat Hallvard Østgård sier at eierskapet ikke har noen betydning for saka.

– Jeg har tatt utgangspunkt i at rederiet er registrert i Tyskland, sier Østgård.

Han har ingen kjennskap til at Island bruker det tyske rederiet som en prøvestein i retten for å få rettslig belyst de juridiske sidene rundt fiskevernsonen.

Det ble ikke opplyst i Hålogaland lagmannsrett om eierskapet til det tyske rederiet.

Dom i saka faller i midten av juli.