Monterer målestasjon for å oppdage GPS-jamming

Finnmark får om kort tid sin første målestasjon for å kartlegge forstyrrelser på GPS-signalene. Årsaken er den stadige jammingen av signalene som kommer fra Russland.

Grafikken viser hvordan Russland sender signalstøy som gjør at fly mister GPS-signaler.

Russiske militære styrker på Kola hevdes å stå bak jammingen av GPS-signaler som både rammer flytrafikk og andre brukere av GPS i Øst-Finnmark.

Foto: Lotte Camilla Holst-Hansen / NRK

– Vi regner med at målestasjonen vil være operativ i løpet av to-tre uker, forteller avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.

Stasjonen skal etableres på Bugøynesfjell i Sør-Varanger, der det allerede er strøm og kommunikasjonsmuligheter som Avinor benytter til sitt anlegg på fjellet.

Kan registrere retning på forstyrrelser

Heimdal forteller at stasjonen vil bli den aller første i Finnmark, og kommer som et direkte resultat av de mange tilfellene der GPS-signalene har blitt borte.

Per Eirik Heimdal

Avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Sist uke kunne Aftenposten (krever abonnement) avsløre hvordan russiske militære styrker opererte med sitt jammeutstyr. En rapport fra politiet i Øst-Finnmark antyder at det kan ha vært et mål å ramme leteboringen i Barentshavet. Politiet slår i rapporten fast at jammingen følger samme mønster som tidligere og at forstyrrelsene kommer østfra.

Bugøynesfjell

– Med det utstyret vi nå monterer, kan vi registrere hvilken retning forstyrrelser kommer fra. Men for å kunne plotte posisjon nøyaktig, vil det være behov for flere stasjoner, slik at vi kan krysspeile. På norsk territorium kan vi for øvrig også bruke mobile peilestasjoner i biler, forklarer Heimdal.

Og det er ikke bare GPS-forstyrrelser målestasjonene kan registrere.

– Vi registrerer alle typer signalforstyrrelser. Tidligere var det ikke uvanlig at vi registrerte forstyrrelser i FM-båndet som blant annet kom fra kringkastingssendere både i Sverige og Finland, sier Heimdal.

Må ha en grunn

NKOM har i dag et titall målestasjoner plassert på ulike steder i landet, men så langt ingen i Finnmark. Den nærmeste er i Tromsø.

– Det må være en grunn til å sette opp disse stasjonene, og så langt har vi konsentrert oss om tett befolkede områder, sier Heimdal.

Ifølge Aftenposten skal NKOM flere ganger ha blitt bedt om å komme til Finnmark for å gjøre målinger, uten at det har skjedd.

Til NRK forklarer Per Eirik Heimdal at det er riktig at de ikke har reagert på alle meldinger.

– Men det er ikke fordi vi ikke har ansett dette som alvorlig. Vi har gjort grundige målinger ved hjelp av helikopter. Meldingene i ettertid har tydet på at det har vært identiske situasjoner. Vi har da vurdert det dit hen at nye målinger ikke ville gitt oss ny informasjon utover det vi allerede satt på, forklarer Heimdal.