Moloen i Tromvik må forlenges

Fiskarlaget og utviklingslaget i Tromvik ber Tromsø kommune om hjelp for at Kystverket skal utbedre havna. Tromvik er inne i en fin utvikling hvor fiskebruket har økt omsetninga og hvor over 30 båter leverer fangstene sine i vintersesongen. – Nå er det planer om utvidelse, men da må nordre molo forlenges for å bedre liggeforholdene for sjarkene, sier leder i Tromvik Fiskarlag, Roar Arne Robertsen.