Moderne pass - nye søkersteder

Politiets arbeid med utstedelse av pass moderniseres. Som et ledd i dette endres organiseringen ved søkerstedene, slik at utstedelsene skjer med økt sikkerhet og på en mer effektiv måte enn i dag. Det betyr at hvert politidistrikt skal beslutte lokalisering og antall fremtidige søkersteder for pass og nasjonalt ID-kort med eID, skriver politiet på sine nettsider.